Hướng dẫn cách tạo nhóm trên Facebook

Các nhóm trên Facebook là một cách tuyệt vời để kết nối với những người dùng có cùng chí hướng và chia sẻ những câu chuyện có liên quan hoặc tìm kiếm lời khuyên từ cộng đồng trực tuyến. Vì vậy, làm thế nào để bạn tạo một nhóm Facebook?…