Cách dùng hàm MATCH để xác định vị trí dữ liệu trong Excel

Nếu bạn đang làm việc với Microsoft Excel, bạn có thể sử dụng hàm MATCH để xác định vị trí của một giá trị trong một hàng, cột hoặc bảng dữ liệu. Hàm này sẽ trả về một số cho biết vị trí tương đối đầu tiên của dữ liệu trong danh sách, mảng hoặc phạm vi ô đã chọn. Đây là một hàm dùng để tra cứu và tham chiếu dữ liệu trong Excel.

Ghi chú: Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Excel 2019, 2016, 2013, 2010 và 2007; Excel dành cho Microsoft 365; Excel trực tuyến; Excel cho Mac; Excel cho iPad; Excel cho iPhone; và Excel cho Android.

Tại sao bạn cần sử dụng hàm MATCH trong Excel?

Trong các bảng tính lớn, đôi khi có thể cực kỳ phức tạp để tìm một giá trị cụ thể. Mặc dù Excel (và các ứng dụng Office khác) cũng hỗ trợ cung cấp chức năng tìm kiếm nhưng đôi khi vẫn không thể mang lại kết quả chính xác. Nếu bạn muốn biết vị trí của một giá trị cụ thể trong bảng dữ liệu và sau đó chuyển đổi dữ liệu này sang một công thức Excel khác, bạn cần sử dụng chức năng của hàm MATCH trong Excel.

Kết quả tìm kiếm được hiển thị ở vị trí tương đối và luôn tham chiếu đến vị trí của khu vực tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm các giá trị trong một cột hoặc một hàng. Kết quả sẽ hiển thị số lượng đếm từ phía bên trái (cho một hàng) hoặc từ trên xuống (cho một cột) của tiêu chí tìm kiếm đã chọn.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn 3 cách đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản

MATCH công thức trong Excel

Cú pháp của hàm đề cập đến bố cục của hàm và bao gồm tên, dấu ngoặc, dấu phân cách, dấu phẩy và đối số của hàm. Công thức cho hàm MATCH là:

=MATCH(Lookup_value,Lookup_array,Match_type)

Lookup_value (bắt buộc): Là giá trị bạn muốn tìm kiếm trong danh sách dữ liệu. Đối số này có thể là một số, văn bản, một giá trị lôgic hoặc một tham chiếu ô.

Lookup_array (bắt buộc): Phạm vi ô đang được tìm kiếm

Loại so khớp (tùy chọn): Cho Excel biết cách tra cứu dữ liệu của Lookup_value so với các giá trị trong Lookup_array. Giá trị mặc định của đối số này là 1. Người dùng có các lựa chọn -1, 0 hoặc 1.

  • Nếu đối số Match_type bằng 1 hoặc bị bỏ qua. MATCH sẽ tìm giá trị lớn nhất đáp ứng điều kiện nhỏ hơn hoặc bằng đối số Lookup_value. Dữ liệu lookup_array sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
  • Nếu đối số Match_type là 0 thì nó sẽ tìm giá trị chính xác bằng đối số Lookup_value. Dữ liệu lookup_array có thể được sắp xếp theo bất kỳ thứ tự nào.
  • Nếu đối số Match_type là -1, thì hàm MATCH tìm giá trị nhỏ nhất phù hợp với điều kiện nhỏ hơn hoặc bằng đối số Lookup_value. Dữ liệu lookup_array sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Hàm MATCH trả về số vị trí của giá trị tra cứu trong một dải ô hoặc bảng dữ liệu.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Cách sử dụng hàm RIGHT để lấy ký tự bên phải trong Excel

Nói cách khác, Excel tìm kiếm giá trị do người dùng cung cấp trong phạm vi được chỉ định (Lookup_Array), sau đó trả về số vị trí của nó được tính từ đầu danh sách.

Chú ý: Hãy nhớ rằng bạn luôn bắt đầu công thức hàm trong Excel bằng dấu bằng (=). Ngoài cách nhập công thức trực tiếp vào ô trang tính trong Excel, bạn cũng có thể nhập công thức hàm Excel bằng hộp thoại hàm.

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel

Ví dụ về hàm MATCH dưới đây được sử dụng để tìm vị trí của cụm từ “Máy giặt” trong danh sách đã chọn. Công thức của hàm MATCH có thể được nhập theo cách thủ công vào một ô dữ liệu hoặc bằng cách sử dụng các hàm tích hợp của Excel, như thể hiện trong hình bên dưới.

Để có thể nhập hàm MATCH và các đối số của nó:

Bước 1: Bạn mở một bảng tính Excel mới và nhập dữ liệu cột A, B, C (như hình ảnh bên dưới). Để trống ô B2, bởi vì ô đó sẽ là ô bạn nhập hàm MATCH vào.

Cách sử dụng hàm Match trong Excel Hình 1

Bước 2: Lựa chọn ô B2 để biến nó thành ô hoạt động.

Bước 3: Chọn một tab Công thức từ Menu chính.

Bước 4: Chọn Tra cứu & Tham khảo để mở danh sách các hộp thoại chức năng.

Bước 5: Chọn TRẬN ĐẤU trong danh sách để mở một hộp thoại Đối số hàm (Trong Excel cho Mac, Trình tạo Công thức cũng được mở).

Cách sử dụng hàm Match trong Excel Hình 2

Bước 6: Đặt con trỏ chuột vào vị trí Lookup_value.

Bước 7: Chọn ô A2 trong bảng tính để nhập tham chiếu ô.

Bước 8: Tiếp theo, đặt con trỏ vào mục Lookup_array.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Cách sử dụng hàm LEFT để lấy ký từ đầu tiên trong Excel

Bước 9: Đánh dấu các ô từ C2 đến C7 trong bảng tính để chọn làm phạm vi tham chiếu dữ liệu.

Bước 10: Cuối cùng, đặt con trỏ chuột của bạn vào hộp văn bản Loại so khớp.

Bước 11: Nhập số nhập đối số này để tìm kết quả khớp chính xác với dữ liệu trong ô B2.

Cách sử dụng hàm Match trong Excel Hình 3

Bước 12: Lựa chọn đồng ý để hoàn thành công thức hàm. (Trong Excel cho Mac, bạn chọn Làm xong).

Bước 13: Kết quả là 5 sẽ xuất hiện trong ô B2 bởi vì cụm từ “máy giặt” đứng thứ năm trong danh sách.

Cách sử dụng hàm Match trong Excel Hình 6

Bước 14: Khi bạn nhấp chuột trái vào ô B2 Công thức MATCH hoàn chỉnh sẽ được hiển thị trong thanh công thức ở đầu trang tính.

=MATCH(A2,C2:C7,0)

Cách sử dụng hàm Match trong Excel Hình 4Kết hợp hàm MATCH với các hàm Excel khác

Hàm MATCH trong Excel Thường được sử dụng cùng với các hàm tra cứu dữ liệu khác, chẳng hạn như hàm VLOOKUP và INDEX, và được sử dụng làm đầu vào cho các đối số khác, ví dụ:

  • Như một lập luận col_index_num của hàm Vlookup.
  • Như một lập luận row_num của hàm INDEX.

Trên đây là giới thiệu nhanh về hàm MATCH và hướng dẫn cách sử dụng hàm MATCH để xác định vị trí của một giá trị bất kỳ trong danh sách thông qua một ví dụ đơn giản. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn.

Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sắp tới trên website của chúng tôi.

Xem thêm nhiều bài viết mới: Tin học Office mới hay

Nguồn : Canhrau

Leave A Reply

Your email address will not be published.