Cách dùng hàm ROUND để làm tròn số trong Excel

0

Hàm ROUND trong Excel tạo ra một công thức làm tròn bất kỳ giá trị nào đến một chữ số cụ thể. Ở đây, hàm ROUND được sử dụng để làm tròn số ở bên trái hoặc bên phải của dấu thập phân, đến số nguyên gần nhất và thành 10 hoặc 100.

Ghi chú: Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Office 365 Excel, Excel 2019 và Excel 2016.

Công thức hàm ROUND trong Excel

Bạn có thể sử dụng hàm ROUND để làm tròn số trong Microsoft Excel. Việc làm tròn số không thay đổi định dạng hoặc vị trí các số thập phân xuất hiện trong bảng tính, nhưng công thức chỉ thay đổi cách các số xuất hiện trong bảng tính. Khi bạn làm tròn một số trong Excel, bạn chỉ thay đổi cách số xuất hiện và cách Excel lưu trữ số (Excel sẽ lưu số dưới dạng một số mới được làm tròn, giá trị số ban đầu bị loại bỏ).

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Cú pháp của hàm ROUND là:

ROUND(number,num_digits)
  • Tranh luận Con số Chỉ định số được làm tròn. Đối số số có thể là một giá trị được chỉ định (chẳng hạn như 1234) hoặc một tham chiếu ô (chẳng hạn như ô A3).
  • Tranh luận Num_digits là số chữ số mà đối số Number sẽ được làm tròn. Đối số Num_digits có thể là một giá trị được chỉ định hoặc một tham chiếu ô đến ô chứa giá trị Num_digits.
  • Đối số 0 (không) sẽ làm tròn một số thành một số nguyên và không nhận bất kỳ số thập phân nào.
Mình nghĩ bạn cần xem =>  Microsoft Word là gì? Khi nào nên sử dụng MS Word?

Ví dụ = ROUND (1234.4321.0) sẽ làm tròn số thành 1234.

  • Đối với num_digits dương (đối số lớn hơn 0) sẽ làm tròn số ở bên phải dấu thập phân. Ví dụ: = ROUND (1234.4321.2) sẽ được làm tròn thành 1234.43.
  • Đối số num_digits phủ định (đối số nhỏ hơn 0) sẽ làm tròn số ở bên trái của số thập phân. Ví dụ: = ROUND (1234.4321, -2) sẽ được làm tròn thành 1200.

Chú ý: Khi bạn sử dụng hàm ROUND để làm tròn một số trong Excel, hàm này tuân theo quy tắc làm tròn thông thường. Đối với các giá trị nhỏ hơn 5, Excel làm tròn xuống số gần nhất. Đối với các giá trị từ 5 trở lên, Excel làm tròn đến số gần nhất.

Lời khuyên: Để làm tròn tất cả các số, hãy sử dụng. chức năng ROUNDUP. Và để làm tròn tất cả các số, hãy sử dụng. chức năng LÀM TRÒN XUỐNG.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm ROUND để Làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel:

Cách làm tròn số trong Excel hình 1

Hướng dẫn cách sử dụng hàm ROUND để làm tròn số trong Excel

Khi bạn muốn làm tròn một số trong Excel, hãy nhập giá trị đó làm đối số trong hàm ROUND.

Để hiển thị kết quả của một số được làm tròn:

Bước 1: Chọn một ô trong trang tính sẽ chứa kết quả của công thức.
Bước 2: Trong thanh công thức, hãy nhập = VÒNG. Khi bạn nhập, Excel sẽ gợi ý các hàm khả thi. Bấm đúp vào ROUND.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn 3 cách đặt mật khẩu cho file Excel đơn giản

Cách làm tròn số trong Excel hình 2

Bước 3: Nhập số bạn muốn làm tròn, theo sau là dấu phẩy (,).
Bước 4: Nhập số chữ số mà bạn muốn làm tròn giá trị.
Bước 5: Nhập dấu ngoặc đơn đóng và nhấn Đi vào.

Cách làm tròn số trong Excel hình 3

Bước 6: Số được làm tròn sẽ xuất hiện trong ô đã chọn.

Cách làm tròn một cột dữ liệu trong Excel

Khi bạn có một trang tính chứa đầy dữ liệu và bạn muốn làm tròn các cột số, hãy áp dụng hàm ROUND cho một ô, sau đó sao chép công thức sang các ô khác.

Sử dụng hộp thoại Đối số hàm để nhập hàm chức năng ROUND:

Bước 1: Nhập dữ liệu bạn muốn làm tròn.
Bước 2: Chọn ô đầu tiên sẽ chứa kết quả của công thức.
Bước 3: Chọn Công thức> Toán & Trig> Tròn.

Cách làm tròn số trong Excel hình 4

Bước 4: Đặt con trỏ vào ô Con số, sau đó đi tới bảng tính và chọn ô đầu tiên trong cột số bạn muốn làm tròn.
Bước 5: Đặt con trỏ vào ô Num_digits và nhập số tương ứng với cách bạn muốn thực hiện làm tròn.
Bước 6: Nhấn đồng ý.

Cách làm tròn số trong Excel hình 5

Bước 7: Chọn ô chứa kết quả công thức.
Bước 8: Kéo chuột xuống ô cuối cùng của cột giá trị.

Cách làm tròn số trong Excel hình 6

Bước 9: Hàm ROUND sẽ được sao chép vào các ô bên dưới và các số trong mỗi ô sẽ được làm tròn theo công thức xác định trước.

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm nhiều bài viết mới: Tin học Office mới hay

Nguồn : Canhrau

Leave A Reply

Your email address will not be published.