Cách sử dụng hàm LEFT để lấy ký từ đầu tiên trong Excel

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm LEFT trong Excel để tách một chuỗi con khỏi văn bản gốc, trích xuất văn bản trước một ký tự nhất định, buộc công thức trả về một số và hơn thế nữa.

Trong số rất nhiều công thức Excel được sử dụng để thao tác dữ liệu văn bản, hàm LEFT là một trong những hàm nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi nhất. Đúng như tên gọi, hàm của hàm LEFT cho phép bạn trích xuất một số ký tự nhất định bắt đầu từ phía bên trái của chuỗi văn bản. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ có thể tìm hiểu công thức, cú pháp và cách sử dụng hàm LEFT để lấy ký tự đầu tiên trong Microsoft Excel.

Ghi chú: Nội dung trong bài viết này áp dụng cho Excel 2019, 2016, 2013, 2010, 2007; Excel CHO Microsoft 365, Excel Online, Excel cho Mac, Excel cho iPad, Excel cho iPhone và Excel cho Android.

Công thức TRÁI trong Excel

Hàm LEFT trong Excel chịu trách nhiệm trả về một số lượng ký tự (chuỗi con) được chỉ định từ một chuỗi văn bản gốc.

Công thức cho hàm LEFT như sau:

LEFT(text, [num_chars])

Với:

  • Bản văn (bắt buộc): là chuỗi văn bản gốc mà bạn muốn trích xuất một chuỗi con. Thông thường, nó sẽ được cung cấp dưới dạng tham chiếu đến ô chứa chuỗi văn bản.
  • Num_chars (tùy chọn): số ký tự cần trích xuất, bắt đầu từ phía bên trái của chuỗi văn bản.
  • Nếu đối số num_chars bỏ qua, nó sẽ mặc định thành Đầu tiên. Điều này có nghĩa là công thức sẽ trả về ký tự đầu tiên được đếm từ phía bên trái của văn bản.
  • Nếu đối số num_chars lớn hơn tổng độ dài của văn bản. Công thức LEFT sẽ trả về tất cả văn bản.
  • Nếu đối số num_chars là âm và hàm LEFT trả về giá trị lỗi #GIÁ TRỊ!
Mình nghĩ bạn cần xem =>  Cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel

Ví dụ: Để giải nen 7 ký tự đầu tiên của văn bản trong ô A2. Sử dụng công thức dưới đây:

=LEFT(A2, 7)

Và đây là kết quả được hiển thị.

Cách sử dụng hàm Left trong Excel Hình 1

Lưu ý quan trọng: LEFT là một hàm văn bản trong Excel. Do đó, kết quả trả về của hàm LEFT luôn là một chuỗi văn bản (ngay cả khi giá trị ban đầu mà bạn muốn thực hiện trích xuất ký tự là một Số). Nếu bạn đang làm việc với tập dữ liệu số và muốn sử dụng hàm LEFT để trả về giá trị số, hãy sử dụng nó kết hợp với hàm Giá trị để đạt được kết quả mong muốn.

Cách sử dụng hàm LEFT với các ví dụ cụ thể

Xem một số ví dụ dưới đây về cách sử dụng hàm LEFT trong Excel. Những ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chức năng của hàm LEFT.

Cách sử dụng hàm Left trong Excel Hình 2

Trong bảng tính Excel ở trên, công thức LEFT được viết là:

=LEFT(A1,5)

Và kết quả hàm TRÁI Sự trở lại là TOMAT.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một số ví dụ khác.

ví dụ 1: Khi công thức LEFT được sửa đổi thành:

=LEFT(A2,8)

Sau đó, kết quả nó trả về là: amazon.c.

Cách sử dụng hàm Left trong Excel Hình 3

Ví dụ 2: Khi công thức LEFT được viết như thế này:

=LEFT(“Excel”, 2)

Sau đó, kết quả nó sẽ trả về là Ví dụ.

Xem hình ảnh bên dưới để hiểu rõ hơn.

Cách sử dụng hàm Left trong Excel Hình 4

Liệt kê 3: Khi công thức hoạt động TRÁI được viết là:

=LEFT(“EXCEL”)

Sau đó, kết quả nó trả về sẽ là E.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Cách đánh số thứ tự trong Word 2007, 2010, 2013, 2016 và 2019 (Cập nhật 2020)

Cách sử dụng hàm Left trong Excel Hình 5

Liệt kê 4: Khi bạn viết một công thức hàm TRÁI là:

=LEFT(“Excel”, 25)

Kết quả sẽ trả về tất cả các ký tự của chuỗi văn bản hiện có: Excel.

Cách sử dụng hàm Left trong Excel Hình 6

Liệt kê 5: Vui lòng nhập dữ liệu mẫu vào bảng tính Excel như hình dưới đây

Cách sử dụng hàm Left trong Excel Hình 7

  • Khi bạn nhập công thức, hàm LEFT là = LEFT (A7,4) thì kết quả sẽ là 8552.
  • Khi bạn nhập công thức, hàm LEFT là = LEFT (A8,5) kết quả là 91-98.
  • Khi bạn nhập công thức, hàm LEFT là = LEFT (A9,5) kết quả là Origi.

Ghi chú: Hàm LEFT trong Excel cũng được sử dụng để trích xuất một tập hợp con dữ liệu số từ một số dài hơn được chỉ định. Tuy nhiên, kết quả của dữ liệu này sẽ được chuyển đổi thành văn bản và không được sử dụng để thực hiện các phép toán liên quan, chẳng hạn như hàm SUM và hàm AVERAGE.

Một cách để giải quyết vấn đề này là sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi định dạng văn bản sang định dạng số. Như trong ví dụ dưới đây

Cách sử dụng hàm Left trong Excel Hình 8

=VALUE(LEFT(A7,4))

Tùy chọn thứ hai là sử dụng các tính năng Dán đặc biệt để chuyển đổi từ văn bản sang số.

Các bài cùng chủ đề:

Xem thêm nhiều bài viết mới: Tin học Office mới hay

Nguồn : Canhrau

Leave A Reply

Your email address will not be published.