Code Monk(ey): Kiểm tra Array trong JavaScript

Code Monk (ey): Kiểm tra mảng trong JavaScript

Chuyên mục Code Monk (ey) thảo luận về các lỗi có hại thường gặp khi viết mã. Những lỗi này thoạt nhìn có vẻ rất rõ ràng và tầm thường. Khi cần thiết kiểm tra xem một Mảng có phải là Mảng trong JS khôngMột số người sẽ viết mã như thế này:

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy mã như thế này trong hầu hết mọi dự án JavaScript. Nếu bạn không thể tìm thấy nó, bạn thực sự rất may mắn.

Đoạn mã trên là của một “kỹ sư JS cấp cao” từ một công ty gia công phần mềm mà tôi có vinh dự được làm việc cùng.

Tại sao lại viết như vậy? Bởi vì nếu một biến là Mảng thì nó sẽ không rỗng hoặc không phải là không xác định, và nó có thuộc tính độ dài? Nghe cũng hợp lý nhỉ?

Nếu được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của một Mảng, đoạn mã trên là hoàn toàn sai. Đây là sai lầm lớn nhất và phổ biến nhất của những người không thành thạo JavaScript. Tại sao?

• Thứ nhất: Giả sử kips biến thực sự là một Mảng, đoạn mã trên vẫn sai. Nếu kips = [], tức là thuộc tính length sẽ bằng 0, điều kiện kiểm tra trên vẫn trả về false.

• Thứ hai: Tệ hại hơn, nếu kips không phải là Array mà là String, ví dụ kips = “Hello”; thì điều kiện kiểm tra trên vẫn hoàn toàn đúng. Một chuỗi luôn có độ dài.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Redirect là gì và cách tận dụng redirect để tăng trưởng organic traffic

Vì vậy, những gì nên được sử dụng?

Đơn giản chỉ cần sử dụng Array.isArray (). Bạn có thể đọc thêm về chức năng này tại MDN.

Hàm này đảm bảo rằng một Mảng được kiểm tra chính xác cho Mảng và không bị mơ hồ bởi các thuộc tính tương tự như các kiểu dữ liệu khác (như Chuỗi trong ví dụ trên).

✤ Top 20 bài viết Tổng Hợp mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Giải đáp về Virtual Private Server (Máy chủ riêng ảo)

Xem thêm nhiều Tổng Hợp mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.