Công thức hàm số mũ, bình phương trong Excel

0

Bạn đang cần tính toán bình phương trong Excel mà không biết phải làm sao? Bạn đang tìm kiếm Cách viết số mũ trong Excel Không biết phải làm như thế nào?

Nếu bạn không biết, chức năng POWER là công thức hàm mũ trong Excel. Đây là công thức chung được sử dụng để tính toán các biểu thức tùy ý bằng cách tăng hoặc giảm lũy thừa của một số nhất định trong Microsoft Excel.

Trong toán học, số mũ rất hữu ích khi bạn muốn nhân một số với chính nó với một số lần nhất định. Điều này đôi khi được gọi là lũy thừa của một số, trong đó số mũ liên quan đến số lần số đó được nhân lên. Ví dụ, hai lũy thừa của ba giống như nhân hai hoặc ba lần: 2 x 2 x 2 = 8. Microsoft Excel cũng cung cấp một số cách khác nhau để biểu diễn số mũ trong bảng tính Excel, tùy thuộc vào cách sử dụng. Của bạn là gì.

Hàm mũ trong Excel là gì?

Hàm mũ trong Excel, cũng được biết đến như là Hàm POWER trong Excel, được sử dụng để tính toán số mũ tăng lên thành lũy thừa của bất kỳ số nào đã cho. Trong hàm này, số mũ là một hằng số và còn được gọi là cơ sở của thuật toán tự nhiên, đây là một hàm tính lũy thừa có sẵn trong Excel.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trang trong Word theo ý muốn (Cập nhật 2020)

Cách tạo một hàm mũ trong Excel

Hàm Power trong Excel Trả về lũy thừa của một số. Công thức lũy thừa Điều này có hai đối số, số cơ số sẽ được nhân và lũy thừa, còn được gọi là số mũ. Để tham khảo kết quả của việc lấy hai lũy thừa của ba, hãy nhập = POWER (2,3) vào bất kỳ ô nào trong bảng tính Excel. Kết quả sẽ là 8. Hãy nhớ luôn sử dụng “=“Trước mỗi hàm, nếu đó là mục đầu tiên trong một ô.

Bạn có thể sử dụng số hoặc tham chiếu ô làm đối số đã cho chức năng POWER. Ví dụ: nếu bạn muốn tính toán nhập công thức lũy thừa cho số trong hộp A1bạn có thể nhập = POWER (A1,3). Sử dụng điểm đánh dấu $ trước nhãn cột trong các đối số, chẳng hạn như $ A $ 1, để tạo tham chiếu tuyệt đối đến các ô A1 và không thay đổi nếu công thức được sao chép hoặc di chuyển. Nếu bạn không sử dụng $, vị trí của ô được tham chiếu có thể bị thay đổi.

Cạnh hàm QUYỀN LỰCExcel cũng có một hàm khác được gọi là EXP cũng được sử dụng để tính toán số mũ. Tuy nhiên, hàm này thường được sử dụng để tính toán các công thức phức tạp thay vì áp dụng nó cho các số mũ đơn giản.

Hàm EXP được sử dụng để lấy số mũ của cơ số e, trong đó e là hằng số 2.71828182845904 (cơ sở của thuật toán tự nhiên).

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn 3 cách gộp ô trong Excel không mất dữ liệu

Hàm mũ 2 trong Excel là gì?

Chức năng POWER (hàm mũ trong Excel) là một hàm được sử dụng để tính toán quyền hạn trong Excel của một số với số mũ cho trước. Kết quả trả về là giá trị của số đó sau khi nó đã được nâng lên theo cấp số nhân.

Chức năng POWER giúp bạn Tính theo cấp số nhân 2 trong Excel tự động. Bạn sẽ không cần sử dụng máy tính cá nhân để tính toán mà cho kết quả rất chính xác.

Công thức bình phương trong Excel

=POWER(number;power)

Phía trong:

  • CON SỐ: Ký hiệu cho cơ số, số được tính thành lũy thừa. Bất kỳ số thực có thể được nhập.
  • QUYỀN LỰC: Nó là số mũ mà bạn muốn tính toán để nâng lũy ​​thừa.

Ví dụ: =POWER (5; 2), kết quả sẽ là: 25.

Hàm POWER sẽ lấy cả hai đối số trên làm giá trị để tính toán dữ liệu. Trong đó, Số là Cơ số và Công suất là Số mũ. Cả hai đều là giá trị bắt buộc và biểu thức sẽ rỗng nếu bạn nhập hai đối số trên hoặc không.

Cách tính bình phương theo cấp số nhân trong Excel

Vui lòng sử dụng “^“Để biểu thị công thức lũy thừa 2 trong Excel.

Ví dụ: Để tính bình phương của số 10. Bạn nhập vào Excel với cú pháp sau: = 10 ^ 2. Hệ thống sẽ tự động trả về kết quả của biểu thức trên là 100.

Ghi chú: Luôn viết “=“Trước tất cả các công thức trong Excel.

Cách tính hàm bình phương trong Excel Hình 3

Ngoài ra, bạn cũng có thể tính lũy thừa giữa 2 ô trong trang tính bằng dấu “^“.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn cách đánh dấu tích vào ô vuông trong Word

Cách tính hàm bình phương trong Excel Hình 4

Sử dụng hàm POWER để tính lũy thừa trong Excel

Hàm POWER trong Excel rất đơn giản và dễ sử dụng. Bạn co thể sử dụng no lệnh POWER để bình phương của 10 như sau:

=POWER(10;2)

Kết quả là 100.

Sử dụng hàm POWER để tính công suất trong Excel Hình 3

Tương tự như “^“Bạn cũng có thể làm được viết số mũ trong Excel công bằng chức năng POWER. Sau đó, thực hiện bình phương hoặc lũy thừa của 2 ô chứa số trong Excel. Xem ví dụ bên dưới.

Sử dụng hàm POWER để tính công suất trong Excel Hình 4


Trên đây là bài viết Hướng dẫn cách tính số mũ và số bình phương trong Excel đơn giản. Toán tử “^” thường được sử dụng để số mũ trong Excel theo cách đơn giản nhất. Đối với các biểu thức phức tạp, bạn sử dụng các hàm QUYỀN LỰC để có kết quả chính xác nhất.

Chúc bạn viết số mũ trong Excel và thực hiện phép tính thành công.

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm nhiều bài viết mới: Tin học Office mới hay

Nguồn : Canhrau

Leave A Reply

Your email address will not be published.