Danh sách phím tắt khi sử dụng Bash Linux Terminal

Bash là trình bao dòng lệnh mặc định trên hầu hết các bản phân phối Linux, từ Ubuntu đến Debian đến Red Hat và Fedora. Bash cũng là trình bao mặc định đi kèm với macOS và bạn có thể cài đặt môi trường bash dựa trên Linux trên Windows 10.

Danh sách các phím tắt này đã được kiểm tra trên hệ điều hành như CentOS, Red Hat, Debian và Ubuntu.

Bash shell có nhiều phím tắt khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Chúng sẽ hoạt động dựa trên bất kỳ hệ điều hành nào. Một số phím tắt có thể không hoạt động nếu bạn đang truy cập bash từ xa thông qua SSH hoặc phiên telnet, tùy thuộc vào cách bạn ánh xạ các phím của mình.

Quy trình xử lý

Ctrl C – tắt tất cả các hoạt động bạn đang chạy.

Ctrl Z – đẩy tiến trình đang chạy trong terminal hiện tại xuống để chạy ở chế độ nền.

Ctrl D – thoát ngay thiết bị đầu cuối shell hiện tại.

Kiểm soát màn hình

Ctrl L – xóa sạch màn hình đầu cuối, trở về trạng thái sạch. Lệnh tương ứng # rõ ràng.

Ctrl S – Dừng tất cả các đầu ra cho màn hình. Điều này đặc biệt hữu ích khi chạy các lệnh có nhiều đầu ra dài, nhưng bạn không muốn dừng lệnh theo cách thủ công bằng Ctrl C.

Ctrl Q – Tiếp tục xuất ra màn hình sau khi dừng bằng Ctrl S.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Cách thay đổi cài đặt DNS trên PC chạy Windows 10

Di chuyển con trỏ

Ctrl A (hoặc Home) – trả con trỏ về đầu dòng nơi bạn đang nhập văn bản.

Ctrl E (hoặc End) – đưa con trỏ đến cuối dòng nơi bạn đang nhập văn bản.

Alt B – di chuyển con trỏ về phía sau 1 từ.

Ctrl B – di chuyển con trỏ sang trái 1 ký tự. Giống như nút bên trái.

Alt F – di chuyển con trỏ về phía trước 1 từ.

Ctrl F – di chuyển con trỏ sang phải 1 ký tự. Thích nút bên phải.

Ctrl XX – Di chuyển giữa đầu dòng và vị trí con trỏ hiện tại. Điều này cho phép bạn nhấn Ctrl XX để quay lại đầu dòng, thay đổi nội dung nào đó, rồi nhấn Ctrl XX để quay lại vị trí con trỏ ban đầu của bạn. Để sử dụng phím tắt này, hãy giữ Ctrl và nhấn phím X hai lần.

Xóa văn bản

Ctrl D (hoặc Delete) – Xóa ký tự bên dưới con trỏ.

Alt D – Xóa tất cả các ký tự sau con trỏ trên dòng hiện tại.

Ctrl H (hoặc Backspace) – Xóa ký tự trước con trỏ.

Chỉnh sửa lỗi chính tả

Alt T – Hoán đổi từ hiện tại với từ trước đó.

Ctrl T – Hoán đổi hai ký tự cuối cùng trước con trỏ với nhau. Bạn có thể sử dụng tính năng này để nhanh chóng sửa lỗi chính tả khi nhập sai thứ tự hai ký tự.

Ctrl _ – Hoàn tác lần nhấn phím cuối cùng của bạn. Bạn có thể lặp lại điều này để hoàn tác nhiều lần.

Cắt và dán

Ctrl W – xóa một từ phía trước con trỏ (từ, không phải ký tự).

Ctrl K – xóa tất cả các từ và ký tự sau con trỏ cho đến khi kết thúc.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn nâng cấp Firmware iLO HP OOB qua SSH

Ctrl U – xóa tất cả các ký tự và từ phía trước con trỏ. Nếu bạn đang ở cuối dòng văn bản, thì bạn xóa tất cả văn bản bạn đang nhập.

Ctrl Y – Dán thứ cuối cùng bạn cắt từ khay nhớ tạm. Chữ y ở đây là từ “yank”.

Viết hoa các ký tự

Alt U – Viết hoa tất cả các ký tự từ con trỏ đến cuối từ hiện tại, chuyển đổi các ký tự thành chữ hoa.

Alt L – Viết hoa tất cả các ký tự từ con trỏ đến cuối từ hiện tại, chuyển đổi các ký tự thành chữ thường.

Alt C – Viết hoa ký tự bên dưới con trỏ. Con trỏ của bạn sẽ di chuyển đến cuối từ hiện tại.

Lịch sử đơn hàng

Ctrl P – hiển thị lệnh đã được thực hiện trước đó trong lịch sử. Giống như nút LÊN đang đi lên.

Ctrl N – hiển thị dòng lệnh được thực hiện sau này trong lịch sử. Giống như nút XUỐNG đi xuống.

Alt R – Hoàn nguyên mọi thay đổi đối với các lệnh bạn đã kéo từ lịch sử của mình nếu bạn đã chỉnh sửa chúng.

Ctrl R – giúp bạn tìm các lệnh đã thực hiện trước đó.Alt R: Hoàn nguyên mọi thay đổi đối với các lệnh bạn đã kéo từ lịch sử của mình nếu bạn đã chỉnh sửa chúng.

Ctrl O – Chạy lệnh bạn tìm thấy bằng Ctrl R.

Ctrl G – Thoát lịch sử tìm kiếm mà không cần chạy lệnh.

emac với Phím tắt vi mô

Lệnh sau sẽ đặt bash vào chế độ Bởi vì:

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Tại sao Chrome ngốn RAM?

set -o en

Lệnh sau sẽ đưa bash trở lại chế độ emacs mặc định:

set -o emacs

Dịch từ: howtogeek.com/howto/ubuntu/keyboard-shortcuts-for-bash-command-shell-for-ubuntu-debian-suse-redhat-linux-etc/

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cài đặt ioncube trên Direct Admin

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.