Default Gateway là gì? Cách tìm Default Gateway trên Windows và Ubuntu

0

Cổng mặc định (viết tắt DG) đầu tiên địa chỉ IPvà còn được gọi là cổng mặc định của Internet. Địa chỉ này sẽ được cấu hình cho máy tính và máy tính mặc định sẽ gửi các gói tin đến địa chỉ này để tiếp tục đến một nơi khác.

DG phải nằm trên cùng một lớp mạng với địa chỉ IP của thiết bị nơi DG được cấu hình.

Bất cứ khi nào Máy chủ 1 và Máy chủ 2 cần gửi thông tin, nó sẽ được gửi đến địa chỉ Cổng mặc định được cấu hình ở trên. Tổ chức và Cổng mặc định chuyển tiếp thông tin này đến thiết bị tiếp theo.

>> Tìm hiểu thêm: Kiến thức chung về địa chỉ IP

Địa chỉ IP cổng mặc định

Quản trị viên mạng quản lý địa chỉ IP cổng mặc định và họ thường sử dụng địa chỉ IP khả dụng đầu tiên hoặc cuối cùng trong mạng. Hãy xem xét ví dụ: mạng 10.0.0./24, mạng này trải dài từ địa chỉ IP 10.0.0.1 đến 10.0.0.254. Trường hợp sử dụng phổ biến là sử dụng 10.0.0.1 làm địa chỉ IP cổng mặc định.

Liệt kê Cổng mặc định trong Windows

Trong những Hệ điều hành Windows, chúng ta có thể sử dụng lệnh ifconfig để tìm chi tiết về ngăn xếpgiao thức.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Marketing là gì? Các hoạt động marketing và các loại hình thức tiếp thị

> in tuyến đường

Như chúng ta có thể thấy từ ảnh chụp màn hình, địa chỉ đích mạng 0.0.0.0 xác định đường dẫn cổng mặc định. Nếu chúng ta nhìn vào cột Gateway, chúng ta sẽ thấy rằng 192.168.122.1 là cổng mặc định của hệ thống cửa sổ.

Liệt kê Cổng mặc định trong Linux

Phân phối Linux như Ubuntu, CentOS, RedHAT sử dụng lệnh ip để lấy thông tin chi tiết về mạng và các giao thức.

Chúng tôi sẽ sử dụng lệnh ip route để hiển thị tất cả các tuyến đường bằng cách bắt đầu từ tuyến đường mặc định hoặc cổng mặc định.

tuyến đường $ ip

Ở đây, dòng cổng mặc định bắt đầu với từ Key mặc định qua có nghĩa là tất cả các mạng không tồn tại trong bảng định tuyến hiện tại.

Modem và bộ định tuyến Định tuyến mặc định

Người dùng Internet ở nhà thường kết nối với Internet công bằng modem hoặc là bộ định tuyến. Các bộ định tuyến này thường sử dụng mạng 192.168.0.0/16 hoặc cụ thể hơn là mạng 192.168.0.0/24. Cổng mặc định sẽ là 192.168.0.1 hoặc 192.168.1.1 trong hầu hết các trường hợp.

>> Có thể bạn quan tâm: 11 cách tìm địa chỉ IP của người khác dễ dàng và chính xác

✤ Top 20 bài viết Tổng Hợp mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  CPU là gì? Các thông số kỹ thuật của CPU

Xem thêm nhiều Tổng Hợp mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.