Fix lỗi lệnh ntpdate đồng bộ thời gian – “the NTP socket is in use exiting”

Trong khi cập nhật ntp, bạn có thể gặp lỗi ổ cắm ntp đang được sử dụng, bạn cần phải loại bỏ nó và làm lại.

Lỗi:

ntpdate pool.ntp.org

10 jan 6:42:55 ntpdate[2407]: ổ cắm NTP đang được sử dụng, đang thoát

Giải pháp:

/etc/init.d/ntpd dừng

/ usr / sbin / ntpdate pool.ntp.org

/etc/init.d/ntpd khởi động lại

Dịch từ: herewefix.com/2016/07/ntp-socket-is-in-use-exiting.html

>> Có thể bạn quan tâm: Sửa lỗi thời gian hệ thống không chính xác Cronjobs trên CentOS

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Sửa lỗi "httpd: apr_sockaddr_info_get() failed" khi start dịch vụ Apache

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.