Nhìn chung, Fury Survivor: Pixel Z cho thấy nps khá dễ chơi và Thật thú vị, với chiến đấu sắc nét, nhiều thứ để thu thập, cùng một số hình ảnh tuyệt vời và hiệu ứng đặc biệt.