Giao thức ICMP, các loại ICMP messenger thường thấy, các lệnh cơ bản

0

Giao thức ICMP là viết tắt của Internet Control Message Protocol, giải thích về mặt ngữ nghĩa là giao thức điều khiển truyền thông trên mạng, hiểu đơn giản là giao thức gói Internet Protocol.

Khi truyền gói dữ liệu trên mạng, nếu xảy ra sự cố, ICMP sẽ báo các lỗi này. Cũng thường được sử dụng để thăm dò và quản lý hoạt động của mạng.

ICMP (Giao thức Messenger điều khiển Internet)

Ý tưởng

Có một số lý do liên quan đến IP và các giao thức cần giải quyết mà ICMP ra đời. Cụ thể là các vấn đề dưới đây.

– Do IP không có cơ chế biết dữ liệu đã được gửi đến đích hay chưa nên ICMP ra đời.

– ICMP messenger chỉ đơn giản là thông báo cho người gửi rằng có vấn đề với việc gửi dữ liệu.

Ví dụ: Máy chủ A gửi một gói tin đến máy chủ Z, nhưng vì lý do nào đó mà gói tin đó không đến được đích chính xác.

Các thiết bị trung gian như bộ định tuyến có giao thức định tuyến không chính xác được gọi là mạng không truy cập được.

– Cấu hình TCP / IP không chính xác liên quan đến địa chỉ, mặt nạ mạng con, cổng mặc định được gọi là máy chủ lưu trữ không thể truy cập.

Máy chủ đích không hỗ trợ giao thức lớp trên, được gọi là giao thức không thể truy cập.

Máy chủ đích không hỗ trợ loại dịch vụ cần thiết, được gọi là cổng / ổ cắm không thể truy cập.

ICMP định dạng gói

– Gói ICMP:

– CHECKSUM (16bit): ICMP sử dụng thuật toán checksum giống như IP, nhưng ICMP checksum chỉ tính đến tin nhắn ICMP.

– CODE (8bit): cung cấp thêm thông tin về loại tin nhắn.

– TYPE (8bit): là số nguyên 8 bit để nhận dạng thông báo.

Giá trị của TYPE:

– 0 Trả lời Echo

– 3 điểm đến không thể truy cập

– 4 Nguồn dập tắt

– 5 Chuyển hướng

– 8 tiếng vang

– 9 Quảng cáo bộ định tuyến

– 10 cách trưng cầu bộ định tuyến

– Đã vượt quá 11 thời gian

– Bài toán 12 tham số

– 13 yêu cầu Dấu thời gian

– 14 Trả lời dấu thời gian

– 15 Yêu cầu thông tin (lỗi thời)

– 16 Thông tin trả lời (lỗi thời)

– 17 Yêu cầu mặt nạ địa chỉ

– 18 Trả lời mặt nạ địa chỉ

– 30 Traceroute

– 31 Lỗi chuyển đổi Datagram

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Mars is the fourth planet from the Sun

– 32 chuyển hướng máy chủ di động

– 33 IPv6 Bạn đang ở đâu

– 34 IPv6 I-Am-Here

– 35 Yêu cầu đăng ký di động

– 36 Trả lời đăng ký di động

– 37 Yêu cầu tên miền

– 38 Tên miền trả lời

– 39 BỎ QUA

– 40 Photuris

Các loại tin nhắn ICMP phổ biến

ICMP echo messenger

– Có 2 loại echo request và reply messenger tương ứng với các trường:

– TYPE = 0 => yêu cầu echo, mã = ​​0

– TYPE = 8 => yêu cầu echo, mã = ​​0

Người nhắn tin không thể truy cập đích ICMP

– Nếu phát hiện không thể truy cập đích, thiết bị trung gian sẽ gửi một tin nhắn không thể truy cập đích đến người gửi.

Destination Unreachable có nhiều loại vì các nguyên nhân khác nhau và chúng sẽ có các cặp giá trị mã khác nhau.

– Bảng mã để xác định lỗi:

– 1 Lỗi không kết nối được mạng.

– 2 Host không truy cập được host.

– 3 Lỗi không thể truy cập giao thức. Được gửi khi giao thức truyền tải được chỉ định không được hỗ trợ.

– Lỗi 4 Cổng không kết nối được. Được gửi khi giao thức truyền tải được chỉ định không thể phân kênh dữ liệu nhưng không có cơ chế giao thức để thông báo cho người gửi.

– 5 Datagram quá lớn. Yêu cầu phân mảnh gói nhưng bit DF trong tiêu đề IP được thiết lập.

– 6 Lỗi tuyến nguồn không thành công.

– 7 Lỗi mạng đích không xác định.

– 8 Lỗi không xác định máy chủ đích.

– 9 Lỗi cách ly máy chủ nguồn. Đã lỗi thời.

– 10 Mạng đích bị cấm về mặt hành chính.

– 11 Máy chủ đích bị cấm về mặt hành chính.

– 12 Không thể truy cập mạng đối với Loại Dịch vụ.

– 13 Không thể truy cập máy chủ đối với Loại Dịch vụ.

– 14 Thông tin liên lạc bị cấm về mặt hành chính. Điều này được tạo ra nếu một bộ định tuyến không thể chuyển tiếp một gói do lọc quản trị.

– 15 Máy chủ vi phạm ưu tiên. Được gửi bởi bộ định tuyến bước nhảy đầu tiên đến một máy chủ để cho biết rằng một mức độ ưu tiên được yêu cầu không được phép đối với

sự kết hợp của máy chủ hoặc mạng nguồn / đích, giao thức lớp trên và cổng nguồn / đích.

– 16 Mức cắt ưu tiên có hiệu lực. Các nhà khai thác mạng có mức ưu tiên tối thiểu cần thiết để hoạt động, sơ đồ được gửi với mức ưu tiên thấp hơn mức này.

Thông số ICMP Thông báo sự cố

Sự cố xảy ra khi có một số lỗi trong tiêu đề datagram (ở một vài octet) và không thể di chuyển nó về phía trước. Sau đó, thiết bị trung gian sẽ gửi thông báo Sự cố tham số ICMP đến người gửi với trường sau:

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Mách bạn top 12 phần mềm học trực tuyến dễ sử dụng nhất 2021

– TYPE = 12

– MÃ = 0-2

ICMP Redirect / Change Request messenger

Là một loại sứ giả điều khiển, nó chỉ được gửi bởi một cổng mặc định và nó thông báo cho máy chủ lưu trữ rằng có đường dẫn tốt nhất để máy chủ đọc nếu có bất kỳ điều kiện nào sau đây xảy ra:

– Tại giao diện gói tin đã vào, sau đó được định tuyến lại xuất hiện.

– Tại subnet / mạng của địa chỉ IP nguồn và cùng subnet / network của nexthop.

– Mặc định khi máy chủ được gửi đi là ICMP Redirect messenger.

– Bạn có thể loại bỏ mặc định này bằng lệnh không có ip trực tiếp.

– Có các loại trình nhắn tin Yêu cầu chuyển hướng với các loại và mã sau:

– TYPE = 5, CODE = 0 => Chuyển hướng datagram cho mạng.

– TYPE = 5, CODE = 1 => Chuyển hướng datagram cho máy chủ.

– TYPE = 5, CODE = 2 => Chuyển hướng datagram cho loại dịch vụ và mạng. – TYPE = 5, CODE = 3 => Chuyển hướng datagram cho loại dịch vụ và máy chủ. Trình nhắn tin yêu cầu Dấu thời gian ICMP

– Dùng để đồng bộ hóa thời gian cho các ứng dụng giữa điểm đến và điểm đến: – TYPE = 13, CODE = 0 => ICMP Timestamp request messenger

– TYPE = 14, CODE = 0 => Trình nhắn tin trả lời Dấu thời gian ICMP

Yêu cầu thông tin ICMP và trả lời Messenger

– Để xác định số lượng mạng được sử dụng

– TYPE = 15, CODE = 0 => Trình nhắn tin yêu cầu thông tin ICMP

– TYPE = 16, CODE = 0 => Tin nhắn trả lời thông tin ICMP

Trình nhắn tin khám phá bộ định tuyến ICMP

Được sử dụng khi người gửi mất cổng mặc định:

– TYPE = 9, CODE = 0 => Trình nhắn tin khám phá bộ định tuyến ICMP

– TYPE = 10, CODE = 0 => Trình nhắn tin thuyết phục bộ định tuyến ICMP

ICMP Nguồn Quench messenger

– Được sử dụng để thông báo cho người gửi về sự tắc nghẽn và yêu cầu người gửi giảm tốc độ gửi gói tin.

– Thuộc về trình đưa tin Điều khiển dòng chảy

– TYPE = 4, CODE = 0

Công cụ PING

Đây là một công cụ phổ biến để kiểm tra xem một máy chủ cụ thể có thể đi qua mạng IP hay không.

– Sử dụng 2 loại gói:

– Yêu cầu ICMP Echo

– ICMP Echo Reply

– PING trên PC: C: > ping [IP/host]

=> Kết quả:

– Trả lời từ 8.8.8.8: byte = 32 time <1ms TTL = 128:

– 8.8.8.8 gửi tin nhắn trả lời

– byte = 32 là kích thước gói được gửi

– thời gian <1ms là thời gian của quá trình phản hồi

– TTL = 128 là giá trị Thời gian tồn tại của gói ICMP

– Yêu cầu hết thời gian: Không có phản hồi

– Máy chủ đích không thể truy cập: Không thể kết nối với mạng đích (do định tuyến)

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Docker là gì? Những khái niệm cơ bản cần biết về Docker

– PING trên Bộ định tuyến: Bộ định tuyến # ping [IP/host]

=> Kết quả:

– UUUUU: Máy chủ đích không thể truy cập được

– HHHHH: Máy chủ không thể truy cập được

– !!!!!: Ping thành công

– ?????: Loại gói không xác định

– …..: Hết thời gian chờ trả lời

Công cụ TRACERT

– Là một tiện ích trên hệ điều hành Windows cho phép xác định đường đi từ PC đến một đích nào đó để đi qua những bước nhảy nào.

– Địa chỉ IP của các bộ định tuyến khi di chuyển phải được hiển thị trên bảng tracert.

– Comeinand: C: > tracert [IP/host]

Công cụ TRACEROUTE

– Là một tiện ích của Cisco IOS và có chức năng tương tự như TRACERT của Windows.

– Comeinand: Bộ định tuyến # traceroute [IP/host]

Bài viết trên đã giải đáp chi tiết về các khái niệm, tính năng, các loại ICMP và các công cụ phổ biến. Thông tin liên quan đến giao thức ICMP – Internet Control Message Protocol sẽ được Rapidsharefiles cập nhật trong các bài viết tiếp theo. Đón đọc các bài viết mới và thú vị về công nghệ trên Rapidsharefiles.

Theo Rapidsharefiles tổng hợp

>> Có thể bạn quan tâm: Giao thức TCP và UDP – Hiểu, phân biệt và biết những gì bạn cần biết

✤ Top 20 bài viết Tổng Hợp mới nhất :

Xem thêm nhiều Tổng Hợp mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.