Giao thức TCP và UDP – Tìm hiểu, phân biệt và những điều cần biết

0

Giao thức TCP và UDP

1) TCP (Giao thức điều khiển truyền)

– Là giao thức hướng kết nối (connection-direction) nghĩa là khi muốn truyền dữ liệu thì trước tiên phải thiết lập kết nối.

– Hỗ trợ cơ chế Full-duplex (truyền và nhận dữ liệu cùng lúc).

– Cung cấp cơ chế đánh giá số lượng gói tin (Sequencing): để lắp ráp gói tin chính xác tại điểm nhận.

– Cung cấp cơ chế báo nhận (Acknowledgment): khi A gửi dữ liệu cho B thì B nhận, sau đó gửi gói tin cho A xác nhận là đã nhận. Nếu không có tin nhắn xác nhận, A sẽ gửi nó cho đến khi B xác nhận.

– Khôi phục dữ liệu bị mất trên đường truyền (A gửi mà không báo nhận B sẽ gửi lại). Tiêu đề TCP: Bởi vì nó là một giao thức đáng tin cậy, tiêu đề TCP rất phức tạp.

– Số thứ tự 32 bit: dùng để đánh số thứ tự cho gói tin (từ số thứ tự sẽ tính ra số byte truyền vào)

– Số báo nhận 32 bit: dùng để cho biết gói tin nào nó đã nhận và nó mong đợi nhận được số thứ tự tiếp theo.

– Độ dài tiêu đề 4 bit: cho biết độ dài bao nhiêu từ (1 từ = 4 byte).

– Phần ký tự (trước kích thước cửa sổ 16 bit): là các bit dùng để điều khiển cờ ACK, cờ Sequence, …

– Con trỏ khẩn cấp 16 bit: dùng trong trường hợp dữ liệu ưu tiên (kết hợp với bit điều khiển khẩn cấp ở trên).

– Các trường trên là cố định, trường Tùy chọn để lập trình thêm tính năng cho TCP nếu cần.

2) UDP (Giao thức sơ đồ người dùng)

– Là một loại giao thức không kết nối (nghĩa là có gói tin đẩy ngay vào đường truyền mà không cần thiết lập kết nối trước).

– Đường truyền không đáng tin cậy và không có cơ chế khôi phục dữ liệu (không quan tâm gói tin có đến đích hay không, không biết gói tin đó có bị mất trên đường đi hay không).

– UDP được sử dụng khi tốc độ mong muốn và không cần sửa lỗi. Ví dụ: UDP thường được sử dụng cho các chương trình phát sóng trực tiếp và Game trực tuyến – UDP Header

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Plugin là gì? Các plugin bạn nên sử dụng

Cổng nguồn 16 bit, cổng đích 16 bit: Tầng Giao vận sử dụng một cặp cổng nguồn và cổng đích để xác định một phiên truy cập kết nối UDP. Có thể coi port là địa chỉ của tầng Transport (giao thức DNS chạy UDP port 53, TFTP port 69, …).

Độ dài UDP 16 bit: cho biết độ dài bao nhiêu byte trong toàn bộ gói UDP. Chúng ta thấy 16-bit, sẽ có tổng cộng 2 ^ 16 byte = 65536 giá trị (từ 0 -> 65536). Tổng kiểm tra UDP 16-bit: sử dụng thuật toán mật mã tròn CRC để kiểm soát lỗi (chỉ kiểm tra giới hạn).

Các ứng dụng sử dụng UDP là: VoIP, hội nghị truyền hình, DNS, TFTP, … 3) Biểu đồ chuyển trạng thái TCP (TCP state transfer diagram)

Kết nối TCP tồn tại trong 3 giai đoạn:

– Thiết lập kết nối

– Truyền dữ liệu

– Kết thúc kết nối

Ổ cắm trạng thái trong các giai đoạn:

– NGHE

– SYN-SENT

– ĐỒNG BỘ NHẬN

– THÀNH LẬP

– CHỜ CUỐI CÙNG

– ĐÓNG-CHỜ

– ĐÓNG CỬA

– CUỐI CÙNG

– THỜI GIAN CHỜ ĐỢI

– ĐÃ ĐÓNG CỬA

Quá trình thiết lập kết nối (Bắt tay ba chiều)

– Trạng thái kết nối là NGHE khi Máy chủ B đang đợi yêu cầu kết nối từ TCP và bất kỳ cổng từ xa nào (trạng thái này thường do máy chủ TCP thiết lập).

Khi Máy chủ A muốn kết nối với Máy chủ B, máy khách sẽ gửi một phân đoạn TCP với cờ SYN được đặt (được kích hoạt). Trạng thái kết nối bây giờ sẽ là SYN_SENT.

– Máy chủ B, sau khi nhận được phân đoạn TCP của Máy chủ A, nó sẽ trả lời cho Máy chủ A một gói phân đoạn TCP với cờ SYN và ACK được thiết lập. Trạng thái kết nối bây giờ sẽ là SYN_RECEIVED.

– Sau khi Máy chủ A nhận được phân đoạn TCP của Máy chủ B, nó sẽ trả lời cho Máy chủ B một phân đoạn TCP với cờ ACK được đặt. Điều này cho thấy rằng quá trình bắt tay 3 bước đã hoàn tất. Trạng thái kết nối hiện đã ĐƯỢC THIẾT LẬP.

Bắt tay bốn chiều

Việc đóng kết nối được thực hiện bởi người gửi phân đoạn TCP có cờ FIN, giả sử Máy chủ A yêu cầu đóng kết nối trước. Việc đóng kết nối được bắt đầu bởi Máy chủ A gửi Phân đoạn TCP với cờ FIN được đặt. Trạng thái máy chủ B bây giờ sẽ là CLOSE_WAIT, trạng thái Máy chủ A bây giờ sẽ là FIN_WAIT_1.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  7 tuyệt chiêu khắc phục lỗi 500 Internal Server Error nhanh chóng

– Sau khi Máy chủ B nhận được phân đoạn TCP của Máy chủ A, Máy chủ B trả lời cho Máy chủ A một gói phân đoạn TCP với cờ ACK được bật. Tại thời điểm này Máy chủ A đi vào trạng thái FIN_WAIT_2.

– Lúc này coi như Host A đã đóng kết nối, bên cạnh Host B đóng kết nối, tương tự như Host A, Host B gửi 1 đoạn TCP có gắn cờ FIN cho Host A. Trạng thái của Host B lúc này là LAST_ACK, trong khi Máy chủ A đi vào trạng thái TIME_WAIT.

Cuối cùng Máy chủ A xác nhận phân đoạn TCP được gửi bởi Máy chủ B bằng cách gửi Máy chủ B trở lại Phân đoạn TCP với cờ ACK được đặt, trạng thái kết nối hiện đã ĐÓNG CỬA. 4) Truyền dữ liệu bán song công và song công

– Trên phương tiện truyền dẫn (ví dụ trên cáp đồng), việc truyền thông giữa các thiết bị mạng có thể được thực hiện ở nhiều định dạng khác nhau như: chỉ cho phép truyền một chiều (quá trình t1) từ thiết bị mạng đến thiết bị mạng trong 1 đơn vị thời gian, quá trình t2 chỉ được thực hiện khi quá trình t1 kết thúc. Định dạng này được gọi là Half-duplex. Trong trường hợp phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng có thể hoạt động song song để quá trình t1 và t2 xảy ra đồng thời, ta có dạng truyền song công.

– Bán song công: giữa hai đường dữ liệu và luồng thông tin, chỉ truyền một hướng tại một thời điểm khi một thiết bị truyền xong thì phải chuyển phương tiện truyền cho thiết bị khác. Một thiết bị có thể hoạt động như máy thu và máy phát nhưng nó chỉ có thể thực hiện một vai trò tại một thời điểm.

Đối với bộ đàm điện thoại, mạng LAN sử dụng thiết bị trung tâm là thiết bị Lớp 1 luôn sử dụng chế độ Bán song công.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Web Services: REST & SOAP - đâu sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho bạn?

– Full-duplex: cho phép dữ liệu được truyền đồng thời trên cả hai đường truyền, mỗi thiết kế sẽ có một kênh riêng. Mỗi thiết bị có thể đồng thời PHÁT và NHẬN tín hiệu.

Các modem máy tính đều hoạt động theo cách này, mạng LAN sử dụng toàn bộ thiết bị tập trung lớp 2 hoặc 2 máy tính kết nối trực tiếp với nhau đều có thể sử dụng.

Bên cạnh đó, có thể áp dụng hình thức tiêm truyền Simple Mode. Thông tin chỉ được truyền theo một hướng xác định trước, một thiết bị chỉ đóng vai trò GHI hoặc PHÁT cố định. Hệ thống báo cháy sử dụng phương pháp này

✤ Top 20 bài viết Tổng Hợp mới nhất :

Xem thêm nhiều Tổng Hợp mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.