Giới thiệu về HTML5

Khi bạn muốn tham gia vào lĩnh vực thiết kế trang web, bạn nên tập trung vào việc học các ngôn ngữ và kỹ thuật này một cách cụ thể. Bài viết dưới đây mình sẽ cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan về HTML, một cụm từ rất quen thuộc. Giữ nguyên!

HTML 5 là gì?

HTML5 là ngôn ngữ trình bày nội dung và cấu trúc cho World Wide Web và sẽ là công nghệ cốt lõi của Internet trong tương lai gần, do Opera Software đề xuất lần đầu tiên.

Đây là phiên bản thứ năm của ngôn ngữ HTML – được tạo ra vào năm 1990 và được chuẩn hóa thành HTML4 vào năm 1997 – và xuất hiện vào tháng 12 năm 2012, với tư cách là một ứng cử viên được giới thiệu bởi World Wide Web Consortium (W3C).

Các tính năng của HTML 5

Mục tiêu cốt lõi khi thiết kế một ngôn ngữ là cải thiện hỗ trợ cho đa phương tiện mới nhất trong khi vẫn giữ cho con người có thể đọc được và luôn dễ hiểu bởi các thiết bị và chương trình máy tính như trình duyệt web, trình phân tích cú pháp, … HTML5 sẽ giữ lại các đặc điểm cơ bản của HTML4 và thêm phần nổi bật tính năng của XHTML, DOM cấp 2, đặc biệt JavaScript.

Là sự kế thừa của HTML 4.01 và XHTML 1.1, HTML5 phản ánh thực tế rằng HTML và XHTML được sử dụng phổ biến trên World Wide Web là sự kết hợp của các tính năng với các đặc điểm kỹ thuật khác nhau được giới thiệu. bởi nhiều nhà sản xuất phần mềm, cùng với các sản phẩm phần mềm được giới thiệu như trình duyệt web, nhận thấy thực tế phổ biến và quá nhiều lỗi cú pháp trong tài liệu web. Đây là một nỗ lực để xác định một ngôn ngữ đánh dấu duy nhất có thể được viết bằng cú pháp HTML hoặc XHTML. Nó bao gồm các mô hình xử lý chi tiết để tăng khả năng tương thích, mở rộng, cải thiện và tiêu chuẩn hóa các đánh dấu hiện có cho tài liệu, giới thiệu các điểm đánh dấu mới và giới thiệu giao diện lập trình ứng dụng. lập trình giao diện API) để tạo các ứng dụng Web phức tạp.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  MongoDB là gì?

Vì lý do tương tự, HTML5 là một ứng cử viên tiềm năng cho nền tảng ứng dụng di động. Nhiều tính năng của HTML5 được tích hợp sẵn với việc cân nhắc xem chúng có thể sử dụng được trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng hay không.

– Đặc biệt, HTML5 được bổ sung nhiều tính năng cú pháp mới. Chúng bao gồm các thẻ mới như