How we choose to use the Moon

Mặt trăng luôn là nguồn cảm hứng cho nhân loại và có nhiều lợi ích tiềm năng cho việc khám phá thêm vệ tinh đá của hành tinh chúng ta.

Nhưng chúng ta cần thiết lập các hướng dẫn để ngăn chặn các hành vi phi đạo đức trên mặt trăng, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và lao động ngoài hành tinh.

Làm thế nào con người nên tương tác với không gian và các thiên thể là trung tâm của lĩnh vực đạo đức không gian mới nổi. Đó là điều mà tôi đã tham gia kể từ năm 2015, khi tôi dạy lớp đầu tiên của mình về sự đồng ý sử dụng các thiên thể tại Viện Đạo đức Sinh học Mùa hè của Đại học Yale.

1. Sự định cư của con người trên mặt trăng

Một số người tin rằng việc thiết lập các khu định cư của con người trên mặt trăng – và các thiên thể khác – có thể giúp giảm bớt gánh nặng môi trường do dân số quá đông trên Trái đất.

Trong khi các vấn đề thực tế về sự sống còn và duy trì liên lạc nhận được rất nhiều sự chú ý trong các cuộc thảo luận về các khu định cư trên mặt trăng, các cân nhắc về đạo đức thường bị bỏ qua.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Tìm hiểu về mô hình OSI là gì? Các lớp trong mô hình OSI

2. Khai thác mặt trăng

Mặt trăng đã được coi là một địa điểm khai thác hoặc một cơ sở hoạt động để khai thác tiểu hành tinh.

Cũng như tất cả các dự án khai thác trên Trái đất, có những lo ngại về tính bền vững của môi trường và liệu việc khai thác có phù hợp để thu lợi từ việc thương mại hóa tài nguyên thiên nhiên trong không gian hay không.

3. Nghiên cứu y học trên mặt trăng

Người ta nói về tiềm năng in 3D các cơ quan trong điều kiện không trọng lực trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Các cơ quan in 3D trên mặt trăng, nơi trọng lực bằng 1/6 trên Trái đất, có thể là bước tiếp theo trong việc giải quyết tình trạng thiếu nội tạng có sẵn để cấy ghép. Sau đó, có khả năng nghiên cứu y học khác trên mặt trăng.

Có những quy định nghiêm ngặt về nghiên cứu y tế ở hầu hết các quốc gia trên Trái đất và các thí nghiệm trên ISS được thực hiện dưới sự giám sát của các đối tác của trạm. Nhưng không có hệ thống toàn cầu nào để xem xét liệu các nghiên cứu y học được đề xuất trên mặt trăng có được chấp nhận về mặt đạo đức hay không.

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Google webmaster tools là gì?

Xem thêm nhiều Tin Tức mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.