Hướng dẫn cách thêm dòng, thêm hàng trong Excel

Nếu bạn phải làm việc với hàng tá dữ liệu trong Microsoft Excel thường xuyên, đôi khi bạn sẽ cần phải chèn một vài hàng hoặc cột dữ liệu để bổ sung thêm thông tin vào tài liệu của mình. Các hướng dẫn trong bài viết này sẽ cho phép bạn thêm hoặc xóa các hàng trong Excel theo nhiều cách khác nhau.

Chú ý: Thông tin trong bài viết này áp dụng cho các phiên bản Excel 2019, 2016, 2013, 2010, Excel Online và Excel for Mac.

Cách thêm hàng (hàng) trong bảng tính Excel

Khi các hàng (hoặc hàng) chứa dữ liệu trong Excel bị xóa, dữ liệu đó cũng bị mất. Điều này buộc bạn phải viết ra công thức, tham chiếu biểu đồ, dữ liệu trong các dòng đã xóa.

Nếu bạn vô tình xóa nhầm các cột hoặc hàng chứa dữ liệu, bạn cũng có thể sử dụng tính năng Hoàn tác trên Menu chính để lấy lại dữ liệu của bạn.

Thêm dòng (hàng) trong Excel bằng phím tắt

Các tổ hợp phím tắt cho phép bạn thêm hàng vào bảng tính Excel là:

Ctrl + Shift + " + " (nút Dấu cộng)

Ghi chú: Nếu máy tính của bạn có bàn phím số ở bên phải, bạn có thể sử dụng dấu + mà không cần phải nhấn phím Sự thay đổi. Tổ hợp phím vừa rồi là Ctrl + “+”.

Trước khi bạn thêm một dòng mới, hãy cho Excel biết nơi bạn muốn dòng được chèn bằng cách chọn hàng gần vị trí đó. Điều này cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phím tắt:

Shift + Spacebar

Excel sẽ tự động chèn một dòng mới phía trên hàng bạn đã chọn.

Cách chèn một dòng bằng phím tắt

Bước 1: Chọn một ô trong dòng mà bạn muốn thêm một dòng mới.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 1

Bước 2: Bấm và giữ phím Sự thay đổi trên bàn phím.

Bước 3: Tiếp tục nhấn phím Phím cách trong khi bạn đang giữ chìa Key Sự thay đổi.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Bước 4: Toàn bộ dòng sẽ được tô màu đen.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 2

Bước 5: Bấm và giữ phím Ctrl + Shift trên bàn phím.

Bước 6: Tiếp tục nhấn “+“Không cần tháo chìa Key CtrlSự thay đổi.

Bước 7: Một dòng mới sẽ được thêm vào phía trên dòng bạn đã chọn.

Cách thêm một dòng trong Excel Hình 3

Thêm nhiều dòng liền kề bằng phím tắt

Chọn số lượng hàng liền kề bạn muốn thêm vào bảng tính Excel của mình. Ví dụ: nếu bạn muốn chèn hai dòng mới, hãy chọn hai dòng hiện có mà bạn muốn thêm hai dòng mới. Nếu bạn muốn tạo ba dòng mới, hãy chọn ba dòng hiện có.

Hướng dẫn thêm ba hàng mới vào bảng tính

Bước 1: Chọn một ô nội dòng mà bạn muốn thêm các dòng mới.

Bước 2: Bấm và giữ phím Sự thay đổi.

Bước 3: Nhấn Phím cách mà không buông chìa Key Sự thay đổi.

Bước 4: Toàn bộ dòng sẽ được tô màu đen.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 4

Bước 5: Tiếp tục giữ chìa Key Sự thay đổi.

Bước 6: Nhấn nút Mui tên lên hai lần để tô sáng hai dòng trên.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 5

Bước 7: Bấm và giữ phím Ctrl + Shift.

Bước 8: Cắm chìa Key “+”Trong khi giữ hai chìa Key trên.

Bước 9: Ba dòng mới sẽ được thêm vào phía trên các dòng đã chọn.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 6

Cách thêm dòng (hàng) bằng Trình đơn ngữ cảnh

Tùy chọn Trình đơn ngữ cảnh (còn được gọi là Trình đơn nhấp chuột phải) có thể giúp bạn thêm hàng vào bảng tính Excel của mình bằng cách lựa chọn Chèn.

Cũng giống như phương pháp thêm dòng trong Excel bằng phím tắt đã giới thiệu ở trên, hãy cho Excel biết nơi bạn muốn chèn một dòng mới bằng cách chọn một vị trí gần nó.

Cách dễ nhất để thêm hàng bằng Trình đơn ngữ cảnh là chọn toàn bộ dòng bằng cách nhấp vào số hàng.

Để thêm một hàng (hàng) vào trang tính

Bước 1: Chọn số dòng mà bạn muốn thêm dòng mới. Và toàn bộ dòng sẽ được đánh dấu bằng màu đen.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 7

Bước 2: Nhấp chuột phải vào dòng đã chọn để mở Trình đơn ngữ cảnh.

Bước 3: Lựa chọn các phương án Chèn từ Menu.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn cách chèn thêm một trang nội dung mới trong Microsoft Word

Cách thêm dòng trong Excel Hình 8

Bước 4: Một dòng mới sẽ được thêm vào phía trên dòng bạn đã chọn.

Để thêm nhiều hàng liền kề (hàng) trong Excel

Tương tự như trên, cho Excel biết bạn muốn thêm bao nhiêu dòng mới bằng cách chọn số dòng hiện có tương ứng.

Để có thể thêm ba hàng (hàng) mới vào sổ làm việc Excel

Bước 1: Theo số lượng của mỗi dòng, hãy kéo con trỏ chuột để đánh dấu ba dòng mà bạn muốn thêm ba dòng mới.

Bước 2: Nhấp chuột phải vào các dòng đã chọn.

Bước 3: Lựa chọn Chèn từ Menu.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 9

Bước 4: Ba dòng Excel mới sẽ được thêm vào phía trên các hàng bạn đã chọn.

Hướng dẫn xóa hàng trong bảng tính Excel

Tương tự như hai cách thêm dòng ở trên, bạn cũng có hai tùy chọn khác nhau để thực hiện xóa dòng trong Excel.

Xóa các dòng trong Excel bằng phím tắt

Phím tắt để xóa hàng khỏi trang tính Excel là:

Ctrl + " - " (Nút Dấu trừ)

Cách dễ nhất để xóa một dòng trong Excel là chọn toàn bộ hàng để xóa. Điều này cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phím tắt:

Shift + Spacebar

Để xóa một dòng trong Excel bằng phím tắt

Bước 1: Chọn một ô trong hàng cần xóa.

Bước 2: Bấm và giữ phím Sự thay đổi.

Bước 3: Nhấn Phím cách đồng thời với chìa Key Sự thay đổi.

Bước 4: Toàn bộ dòng sẽ được tô màu đen.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 10

Bước 5: Nhả chìa Key Sự thay đổi.

Bước 6: Bấm và giữ phím Ctrl.

Bước 7: Tiếp tục nhấn ““Mà không cần giải phóng chìa Key Ctrl.

Bước 8: Dòng bạn đã chọn trước đó sẽ bị xóa.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 11

Để xóa nhiều hàng liền kề trong Excel bằng phím tắt

Việc chọn các hàng liền kề cho phép bạn xóa tất cả chúng cùng một lúc. Bạn có thể làm điều này bằng các phím Mũi tên trên bàn phím sau khi dòng đầu tiên đã được chọn.

Để xóa ba hàng khỏi sổ làm việc Excel

Bước 1: Chọn bất kỳ ô nào ở dòng cuối cùng của nhóm ba dòng mà bạn muốn xóa.

Bước 2: Bấm và giữ phím Sự thay đổi.

Bước 3: Tiếp tục nhấn phím Phím cách trong khi giữ chìa Key Sự thay đổi.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn cách thêm video vào Powerpoint (Update 2020)

Bước 4: Toàn bộ dòng sẽ được tô màu đen.

Bước 5: Tiếp tục giữ chìa Key Sự thay đổi.

Bước 6: Nhấn Mui tên lên hai lần để chọn thêm hai dòng để xóa.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 12

Bước 7: Nhả chìa Key Sự thay đổi.

Bước 8: Bấm và giữ phím Ctrl.

Bước 9: Nhấn ““Trong khi giữ chìa Key Ctrl.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 13

Bước 10: Ba dòng bạn đã chọn sẽ bị xóa.

Xóa các dòng bằng Trình đơn ngữ cảnh

Tùy chọn trong Menu ngữ cảnh (còn được gọi là Menu chuột phải) cũng thường được sử dụng để xóa các hàng (hoặc hàng) trong Excel khỏi bảng tính.

Cách dễ nhất để xóa một dòng trong Excel với Menu ngữ cảnh chính là đánh dấu toàn bộ dòng bằng cách chọn tiêu đề dòng.

Để xóa một hàng trong trang tính

Bước 1: Chọn số dòng bạn muốn thực hiện xóa dữ liệu.

Bước 2: Nhấp chuột phải vào dòng đã chọn và để hiển thị Menu ngữ cảnh.

Bước 3: Chọn một sự lựa chọn Xóa bỏ từ Menu.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 14

Bước 4: Dòng đã chọn sẽ bị xóa.

Để xóa ba hàng khỏi trang tính

Bước 1: Trong tiêu đề của dòng, kéo con trỏ để đánh dấu ba dòng liền kề cần xóa.

Bước 2: Nhấp chuột phải vào các dòng đã chọn.

Bước 3: Lựa chọn các phương án Xóa bỏ từ Menu.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 15

Bước 4: Ba dòng bạn vừa chọn sẽ bị xóa.

Để xóa các dòng riêng biệt (không liền kề)

Có thể xóa các dòng riêng biệt hoặc không liền kề cùng một lúc bằng cách chọn chúng bằng phím Ctrlchuột.

Bước 1: Chọn tiêu đề dòng đầu tiên bạn cần xóa.

Bước 2: Bấm và giữ phím Ctrl.

Bước 3: Chọn hàng tiếp theo bạn muốn xóa.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 16

Bước 4: Nhấp chuột phải vào các dòng đã chọn.

Bước 5: Chọn một sự lựa chọn Xóa bỏ từ Menu.

Cách thêm dòng trong Excel Hình 17

Bước 6: Các dòng bạn đã chọn sẽ bị xóa.

Chỉ là bài hướng dẫn thêm và xóa dòng trong Excel nhanh chóng bằng nhiều cách khác nhau. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Cảm ơn bạn đã xem bài viết.

Xem thêm nhiều bài viết mới: Tin học Office mới hay

Nguồn : Canhrau

Leave A Reply

Your email address will not be published.