Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

MongoDB, còn được gọi là Mongo, là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được phân loại là cơ sở dữ liệu No-SQL, vì nó không dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống.

Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu JSON có cấu trúc động, nghĩa là, không giống như cơ sở dữ liệu quan hệ, MongoDB không cần chỉ định cấu trúc dữ liệu trước khi thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Bạn có thể thay đổi cấu trúc này bất cứ khi nào cần thiết mà không cần thiết lập cơ sở dữ liệu mới.

Trang chủ: https://www.mongodb.com/

GitHub: https://github.com/mongodb/mongo

Phiên bản mới nhất hiện tại: 4.4.1

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cài đặt MongoDB 4.4.1 trên Ubuntu 20.04

Yêu cầu

Máy chủ Ubuntu 20.04. Máy chủ, phải có thêm ít nhất 1 người dùng thường xuyên và tường lửa được cấu hình bằng UFW (hoặc cũng có thể tắt nó).

Bước 1 – Cài đặt MongoDB

Kho lưu trữ chính thức của Ubuntu bao gồm phiên bản ổn định của MongoDB. Tuy nhiên, phiên bản này có thể đã lỗi thời nên chúng ta có thể chủ động cài đặt phiên bản ổn định mới nhất đã được phát hành.

Để tải phiên bản MongoDB mới nhất, bạn cần thêm kho lưu trữ riêng của MongoDB được chèn vào APT nguồn của bạn. Sau đó, bạn sẽ cài đặt gói mongodb-org – gói sẽ luôn trỏ đến phiên bản MongoDB mới nhất

Để bắt đầu, chúng ta cần nhập Key GPG công khai cho phiên bản MongoDB mới nhất. Có thể tìm thấy URL của các File chính này (phần mở rộng “.asc”) tại đây (https://www.mongodb.org/static/pgp/). Ví dụ: nếu bạn muốn cài đặt MongoDB 4.4, bạn cần tìm File server-4.4.asc và sao chép URL của nó:

Mình nghĩ bạn cần xem =>  TeamViewer là gì? Hướng dẫn tải và cài đặt TeamViewer trên các thiết bị

$ curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc | sudo apt-key add –

Lệnh sẽ trả về đầu ra:

đồng ý

Bạn có thể kiểm tra xem Key đã được thêm thành công chưa:

danh sách $ apt-key

Đầu ra:

/etc/apt/trusted.gpg

——————–

pub rsa4096 2019-05-28 [SC] [expires: 2024-05-26]

2069 1EEC 3521 6C63 CAF6 6CE1 6564 08E3 90CF B1F5

UID [ unknown] Khóa ký phát hành MongoDB 4.4

Tại thời điểm này, APT vẫn không biết tìm gói mongo-org mới nhất của bạn ở đâu.

Có hai nơi trên máy chủ nơi APT sẽ tìm kiếm các gói để tải xuống và cài đặt: File sources.list và thư mục sources.list.d. File sources.list là File chứa tất cả các nguồn dữ liệu APT, mỗi nguồn sẽ được đặt trên một dòng và dòng nào ở trên sẽ được ưu tiên. Thư mục sources.list.d sẽ cho phép bạn thêm các nguồn giống như trong File source.list vào các File riêng lẻ

Chạy lệnh sau để thêm nguồn vào File mongodb-org-4.4.list trong thư mục sources.list.d:

$ echo “deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu tiêu điểm / mongodb-org / 4.4 đa vũ trụ “| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.4.list

Phía trong:

deb: có nghĩa là nguồn này dành cho kiến ​​trúc Debian thông thường

[ arch=amd64,arm64 ] : kiến ​​trúc phần cứng bạn muốn tải xuống

https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu: URL nơi chứa dữ liệu APT của kho lưu trữ MongoDB

focus / mongodb-org / 4.4: Kho lưu trữ Ubuntu có thể chứa nhiều bản phát hành khác nhau. Trường hợp này chỉ định MongoDB phiên bản 4.4 của gói mongo-org cho đầu mối phát hành của Ubuntu (“Focal Fossa” – tên mã Ubuntu 20.04).

Sau khi chạy lệnh trên, cần phải cập nhật lạnh danh sách các gói để APT có thể tìm thấy gói mongo-org:

$ sudo apt update -y

Sau đó, bạn có thể cài đặt MongoDB:

$ sudo apt install mongodb-org -y

Bước 2 – Khởi động dịch vụ MongoDB và kiểm tra cơ sở dữ liệu

Chạy lệnh systemctl sau để bắt đầu dịch vụ MongoDB:

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Ổ cứng SSD là gì? Tìm hiểu sơ lược về ổ cứng SSD

$ sudo systemctl start mongod

Kiểm tra trạng thái dịch vụ:

$ sudo systemctl status mongod

Lệnh sẽ trả về Kết quả sau:

● mongod.service – Máy chủ cơ sở dữ liệu MongoDB

Đã tải: đã tải (/lib/systemd/system/mongod.service; bị vô hiệu hóa; giá trị đặt trước của nhà cung cấp: đã bật)

Đang hoạt động: hoạt động (đang chạy) kể từ Thứ ba 2020-11-03 00:55:50 +07; 6 giây trước

Tài liệu: https://docs.mongodb.org/manual

PID chính: 13356 (mongod)

Bộ nhớ: 62.0M

CGroup: /system.slice/mongod.service

└─13356 / usr / bin / mongod –config /etc/mongod.conf

03 tháng 11 00:55:50 mongo systemd[1]: Đã khởi động Máy chủ cơ sở dữ liệu MongoDB.

Sau khi đảm bảo dịch vụ đã được thiết lập và đang chạy, chúng ta cần cho phép MongoDB khởi động cùng hệ thống sau khi khởi động:

$ sudo systemctl cho phép mongod

Chúng ta có thể kiểm tra hoạt động của MongoDB thông qua lệnh sau:

$ mongo –eval ‘db.runCommand ({connectionStatus: 1})’

connectStatus kiểm tra và trả về trạng thái của kết nối cơ sở dữ liệu. Giá trị 1 trong trường “ok” cho biết rằng dịch vụ đang hoạt động tốt

Phiên bản shell MongoDB v4.4.1

đang kết nối với: mongodb: //127.0.0.1: 27017 /? máy nén = bị vô hiệu hóa & gssapiServiceName = mongodb

Phiên ngầm định: phiên {“id”: UUID (“66d83e34-4717-4b5a-bd5e-134cd0833969”)}

Phiên bản máy chủ MongoDB: 4.4.1

{

“authInfo”: {

“người dùng xác thực”: [ ],

“authenticatedUserRoles”: [ ]

},

“ok”: 1

}

Bước 3 – Quản lý dịch vụ MongoDB

Kiểm tra trạng thái dịch vụ:

$ sudo systemctl status mongod

Tạm ngừng dịch vụ:

$ sudo systemctl dừng mongod

Start dịch vụ (sau khi nó bị dừng):

$ sudo systemctl start mongod

Khởi động lại các dịch vụ đang chạy:

$ sudo systemctl khởi động lại mongod

Không cho phép khởi động cùng hệ thống khi khởi động

$ sudo systemctl vô hiệu hóa mongod

Cho phép khởi động cùng hệ thống khi khởi động:

Mình nghĩ bạn cần xem =>  VRAM là gì? Cách tăng VRAM trên Windows, Card màn hình và BIOS

$ sudo systemctl cho phép mongod

Kiểm tra phiên bản MongoDB đã cài đặt:

$ mongo –version

Đầu ra:

Phiên bản shell MongoDB v4.4.1

Thông tin bản dựng: {

“phiên bản”: “4.4.1”,

“gitVersion”: “ad91a93a5a31e175f5cbf8c69561e788bbc55ce1”,

“openSSLVersion”: “OpenSSL 1.1.1f ngày 31 tháng 3 năm 2020”,

“mô-đun”: [],

“cấp phát”: “tcmalloc”,

“Môi trường”: {

“distmod”: “ubuntu2004”,

“phân phối”: “x86_64”,

“target_arch”: “x86_64”

}

}

Nguồn DigitalOcean

✤ Top 20 bài viết Tổng Hợp mới nhất :

Xem thêm nhiều Tổng Hợp mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.