Hướng dẫn cài đặt TIG Stack trên CentOS 7

0

Hôm nay, Rapidsharefiles sẽ cùng các bạn cài đặt TIG Stack trên CentOS 7

1) Cài đặt InfluxDB

Bước 1: Tạo repo cho InfluxDB

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

# vi /etc/yum.repos.d/influxdb.repo

Thêm nội dung sau:

[influxdb]

name = Kho lưu trữ InfluxDB – RHEL $ releasever

baseurl = https://repos.influxdata.com/rhel/$releasever/$basearch/stable

đã bật = 1

gpgcheck = 1

gpgkey = https://repos.influxdata.com/influxdb.key

Cập nhật repo:

# yum repolist

Bước 2: Cài đặt InfluxDB

# yum cài đặt Influxdb -y

Bước 3: Khởi động dịch vụ và cấu hình nó để khởi động cùng hệ thống:

# systemctl start Influxdb

# systemctl kích hoạt dòng chảy

Bước 4: Cho phép các cổng 8066 và 8088 đi qua FirewallD:

# firewall-cmd –permosystem –add-port = 8086 / tcp

# firewall-cmd –permosystem –add-port = 8088 / tcp

# firewall-cmd – tải lại

Bước 5: Kiểm tra trạng thái dịch vụ

# trạng thái systemctl infuxdb

Liên kết tải xuống

Bước 6: Kiểm tra phiên bản hiện tại của Influx:

# dòng-đảo ngược

Liên kết tải xuống

Bước 7: Để lưu trữ dữ liệu cho đại lý Telegraf, chúng tôi sẽ thiết lập trước cơ sở dữ liệu và người dùng trên Influxdb

# dòng chảy

Liên kết tải xuống

Bây giờ chúng tôi đang kết nối với máy chủ Influx cục bộ mặc định trên cổng 8086.

Bước 8: Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng cho Telegraf:

> tạo telegraf cơ sở dữ liệu

> tạo telegraf người dùng với mật khẩu ‘P @ ssw0rd’

Bước 9: Kiểm tra cơ sở dữ liệu và người dùng bạn vừa tạo

> hiển thị cơ sở dữ liệu

> hiển thị cho người dùng

Liên kết tải xuống

Gõ exit để thoát.

2) Cài đặt Telegraf Agent

Bước 1: Cài đặt Telegraf

# yum install -y telegraf

Bước 2: Khởi động dịch vụ và cấu hình nó để khởi động cùng hệ thống

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Lựa chọn ổ cứng SSD cho Laptop

# systemctl start telegraf

# systemctl bật telegraf

Bước 3: Kiểm tra phiên bản Telegraf hiện tại

# telegraf –version

Liên kết tải xuống

Bước 4: Sao lưu File cấu hình mặc định của Telegraf

# cd / etc / telegraf /

# cp telegraf.conf telegraf.conf.bak

Bước 5: Chỉnh sửa File cấu hình telegraf.conf

# micro telegraf.conf

Chỉnh sửa các dòng sau:

hostname = “tig_server” (dòng 94)

[[outputs.influxdb]]

urls = [“http://127.0.0.1:8086”] (dòng 112)

cơ sở dữ liệu = “telegraf” (dòng 116)

tên người dùng = “telegraf” (dòng 149)

password = “P @ ssw0rd” (dòng 150)

[[inputs.cpu]](dòng 2614)

## Có báo cáo thống kê trên mỗi cpu hay không

percpu = true

## Có báo cáo tổng số liệu thống kê cpu của hệ thống hay không

totalcpu = true

## Nếu đúng, hãy thu thập số liệu thời gian CPU thô

collect_cpu_time = false

## Nếu đúng, hãy tính toán và báo cáo tổng của tất cả các trạng thái CPU không nghỉ

report_active = false (dòng 2622)

[[inputs.disk]](dòng 2626)

## Theo mặc định, số liệu thống kê sẽ được thu thập cho tất cả các điểm gắn kết.

## Đặt mount_points sẽ giới hạn số liệu thống kê chỉ ở các điểm gắn kết được chỉ định.

# mount_points = [“https://bizflycloud.vn/”]

## Bỏ qua các điểm gắn kết theo loại hệ thống File.

ignore_fs = [“tmpfs”, “devtmpfs”, “devfs”, “iso9660”, “overlay”, “aufs”, “squashfs”] (dòng 2639)

[[inputs.diskio]]

[[inputs.kernel]]

[[inputs.mem]]

[[inputs.processes]]

[[inputs.system]]

[[inputs.net]](dòng 4793)

[[inputs.netstat]](dòng 4835)

Bước 6: Khởi động lại dịch vụ

# systemctl khởi động lại telegraf

3) Cài đặt Grafana

Bước 1: Tạo repo cho Grafana

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Lỗi tai nghe trên Windows 10: Xem 5 Cách sửa hiệu quả

# vim /etc/yum.repos.d/grafana.repo

Thêm nội dung sau:

[grafana]

name = grafana

baseurl = https: //packages.grafana.com/oss/rpm

repo_gpgcheck = 1

đã bật = 1

gpgcheck = 1

gpgkey = https: //packages.grafana.com/gpg.key

sslverify = 1

sslcacert = / etc / pki / tls / certs / ca-pack.crt

Cập nhật repo:

# yum repolist

Bước 2: Cài đặt grafana

# yum cài đặt grafana -y

Bước 3: Khởi động dịch vụ và cấu hình nó để khởi động cùng hệ thống

# systemctl start grafana-server

# systemctl bật grafana-server

Bước 4: Cho phép cổng 3000 đi qua FirewallD

# firewall-cmd –zone = public –add-port = 3000 / tcp –permosystem

# firewall-cmd – tải lại

Bước 5: Kiểm tra phiên bản hiện tại của Grafana

# grafana-server -v

Liên kết tải xuống

Bước 6: Thiết lập Grafana – truy cập URL sau trên trình duyệt máy khách, đăng nhập với người dùng mặc định là admin / admin -> Đăng nhập:

http: // : 3000

Liên kết tải xuống

Bước 7: Grafana sẽ yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định ở lần đăng nhập đầu tiên (bạn có thể Bỏ qua để bỏ qua)

Liên kết tải xuống

Bước 8: Trong tab Cấu hình, chọn Nguồn dữ liệu

Liên kết tải xuống

Bước 9: Chọn Thêm nguồn dữ liệu

Liên kết tải xuống

Bước 10: Chọn InfluxDB để liên kết với InfluxDB vừa cài ở trên:

Liên kết tải xuống

Bước 11: Điền các thông tin cần thiết để theo dõi Telegraf, sau đó chọn Lưu & Kiểm tra:

Liên kết tải xuống

Liên kết tải xuống

Liên kết cơ sở dữ liệu thành công sẽ có kết quả sau:

Liên kết tải xuống

Bước 12: Tại tab Tạo, chọn Nhập để thêm trang tổng quan mẫu (công khai) hiện có hoặc bạn có thể tự vẽ trang tổng quan

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Những cách đơn giản tăng độ bền cho laptop

Liên kết tải xuống

Có thể tìm thấy mẫu trang tổng quan tại https://grafana.com/grafana/dashboards

Bước 13: Thêm ID của mẫu trang tổng quan, chọn Tải:

Liên kết tải xuống

Bước 14: Chọn nguồn dữ liệu, sau đó chọn Nhập:

Liên kết tải xuống

Trang tổng quan Grafana sau khi được thêm thành công:

Liên kết tải xuống

Theo Rapidsharefiles

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.