Hướng dẫn cài SSL multiple port cho một domain bằng Apache

0

Bạn có một tên miền, muốn thiết lập để chạy nhiều nội dung trên nhiều cổng khác nhau và muốn cài đặt SSL cho cả hai cổng này.

Hôm nay Rapidsharefiles sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SSL trên nhiều cổng của một miền trên Apache

Ví dụ trong bài là 2 cổng 443 và 8081

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Hệ điều hành đang sử dụng: Ubuntu 20.04

Kiểm tra tên miền đang sử dụng: khoiviet.tk

1. Mở nhiều cổng hơn cho SSL

Để mở thêm cổng, chúng tôi cần chỉnh sửa File tại /etc/apache2/ports.conf

Thêm cổng 8081:

Nghe 80

Nghe 443

Nghe 8081

2. Tạo File cấu hình cho web

Chỉnh sửa File cấu hình để thêm SSL với các cổng 443 và 8081

Bởi vì /etc/apache2/sites-enabled/khoiviet.tk.conf:

ServerName khoiviet.tk

ServerAlias ​​www.khoiviet.tk

ServerAdmin webmaster@khoiviet.tk

DocumentRoot / var / www / khoinv

Options -Indexes + FollowSymLinks

AllowOverride Tất cả

ErrorLog $ {APACHE_LOG_DIR} /error.log

CustomLog $ {APACHE_LOG_DIR} /access.log kết hợp

SSLEngine đang bật

SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/khoiviet.tk/cert.pem

SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/khoiviet.tk/privkey.pem

SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/khoiviet.tk/fullchain.pem

ServerName khoiviet.tk

ServerAlias ​​www.khoiviet.tk

ServerAdmin webmaster@khoiviet.tk

DocumentRoot / var / www / khoinv /

Options -Indexes + FollowSymLinks

AllowOverride Tất cả

ErrorLog $ {APACHE_LOG_DIR} /error.log

CustomLog $ {APACHE_LOG_DIR} /access.log kết hợp

SSLEngine đang bật

SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/khoiviet.tk/cert.pem

SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/khoiviet.tk/privkey.pem

SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/khoiviet.tk/fullchain.pem

Tải lại apache2

# systemctl tải lại apache2

Và chạy thử nghiệm, chúng tôi nhận được kết quả như sau:

Chạy trên cổng 443

Chạy trên cổng 8081

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn 6 cách tắt ứng dụng, phần mềm chạy ngầm trên máy tính Windows 10 (Update 2020)

Theo Rapidsharefiles

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave a comment