Hướng dẫn chi tiết liệt kê Vhost – Virtual Host trên Apache

0

Nếu bạn phải khắc phục bất kỳ sự cố nào trên Apache, bạn nên bắt đầu với việc kiểm tra xem Máy chủ ảo đã được bật chưa.

Điều này có thể được thực hiện với tùy chọn -S được sử dụng ở trên httpd / apache2 hoặc là apachectl / apache2ctl.

Tùy chọn -S hiển thị cổng nào và địa chỉ IP hoặc tên miền nào được định cấu hình cho mỗi trang web đang được phục vụ, hiển thị nơi đặt File cấu hình cho mỗi VirtualHost và thực hiện kiểm tra cú pháp.

Danh sách tất cả VHosts trên Apache

Sử dụng một trong các lệnh sau để nhận danh sách tất cả VHosts trong Apache trên RHEL, CentOS, Fedora, …

$ httpd -S

$ apachectl -S

Danh sách tất cả các Máy chủ ảo do Apache2 cung cấp

Sử dụng một trong các lệnh sau để liệt kê tất cả Máy chủ ảo được Apache2 cung cấp trên Ubuntu, Debian, Linux Mint, …

$ apache2 -S

$ apache2ctl -S

Trong đầu ra của các lệnh trên, bạn sẽ thấy tất cả các Máy chủ ảo hiện được bật và kết quả kiểm tra cú pháp:

Cấu hình VirtualHost:

1.2.3.4:80 là NameVirtualHost

mặc định của máy chủ mặc định (/etc/apache2/sites-enabled/default.conf:1)

cổng 80 namevhost example.com (/etc/apache2/sites-enabled/example.conf:1)

cổng 443 namevhost example.com (/etc/apache2/sites-enabled/example.conf:15)

Cú pháp OK

Dịch từ: shellhacks.com/list-all-vhosts-apache/

>> Có thể bạn quan tâm: Chuyển đổi kiểu dữ liệu danh sách thành kiểu chuỗi trong Python

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Cách quản lý máy in trong Windows 10

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.