Hướng dẫn liệt kê danh sách domain vhost trên Nginx

Nếu bạn muốn tìm kiếm các miền vhost trên Nginx, bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để thực hiện.

Định cấu hình thông tin cho Máy chủ ảo trên máy chủ Web Nginx

Trước khi liệt kê vhost, bạn cần chuẩn hóa thông tin cấu hình cho Virtual Host trên máy chủ Web Nginx.

Nếu vhost hiện tại của bạn có cấu trúc như sau:

– Cấu trúc của thư mục chứa File trong vhost: / etc / nginx / vhosts /

– Cấu trúc của File cấu hình phần mở rộng: /etc/nginx/vhosts/*.conf

Tìm kiếm và liệt kê các vhosts miền trên máy chủ Web Nginx

Đề xuất để thực hiện tìm kiếm, liệt kê tên miền vhost trên máy chủ Web Nginx của bạn có thể sử dụng các biến và lệnh sau:

find /etc/nginx/sites-enabled/ -type f -print0 | xargs -0 egrep '^(s| )*server_name'

Sử dụng kết hợp lệnh find để liệt kê các tên miền tương ứng với biến “tên máy chủ“.

Nếu điều đó không hiệu quả, hãy thử lệnh:

# find / etc / nginx / vhosts -type f -name “* .conf” -print0 | xargs -0 egrep ‘^ ( s | t) * server_name’ | sed -r ‘s /(.* server_name s * |;) // g’ | tr -s ” ‘ n’ | sắp xếp | uniq

Bạn có thể áp dụng một số bước cơ bản ở trên để kiểm tra việc liệt kê tên miền vhost của mình trong Nginx. Cửa sổ sẽ trả về kết quả của tất cả các tên miền bạn đang chạy trên máy chủ Nginx.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Cách bật chế độ Tối ưu Hiệu suất của Windows 10, giúp PC mượt hơn

Chúc các bạn thành công!

Theo VCCloud tổng hợp

>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn liệt kê các biến của Máy chủ trong Ansible

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  3 cách chuyển file excel sang PDF giữ nguyên định dạng

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.