Hướng dẫn nén, giải nén file trong Linux

0

Nén và giải nén File trong Linux

1) “.gz” (gzip)

Nén File:

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

# gzip / etc / file1

Giải nén File:

# gzip -d / etc / file1

= # gunzip / etc / file1

2) “.tar” (tar)

Có thể tạo File gói tar mà không cần nén (tức là chỉ cần gộp các File vào một File .tar mới mà không cần nén, dung lượng vẫn có thể như nhau)

Thu thập File:

# tar -cvf file.tar file1 file2 file3

Các tùy chọn:

-c (create): tạo một File mới

-v (verbose): hiển thị quá trình thu thập File trong thiết bị đầu cuối

-f: khai báo tên của kho lưu trữ trong lệnh

file.tar: File nén

file1 file2 file3: các File thành phần

Mở rộng File:

# tar -xvf file.tar

Các tùy chọn:

-x (giải nén): giải nén gói định dạng .tar

3) “.tar.gz”, “.tgz” (gzip)

Cả hai định dạng tương tự nhau

Nén File:

# tar -czvf file.tar.gz file1 file2 file3

Các tùy chọn:

-z: khai báo sử dụng gzip để nén hoặc giải nén

Giải nén File:

# tar -xzvf file.tar.gz

Liệt kê nội dung của kho lưu trữ:

# tar -tvf file.tar.gz

Các tùy chọn:

-t: xem nội dung của kho lưu trữ

4) “.tar.bz”, “tar.bz2”, “.tbz” (bzip2)

Tương tự như gzip, bzip2 là một chương trình nén File mã nguồn mở và miễn phí

Bzip2 không nhanh bằng gzip nhưng tỷ lệ nén của nó tương đối tốt hơn gzip

Các định dạng “.tar.bz”, “.tar.bz2”, “.tbz” là tương tự.

Chỉ cần thay thế tham số z trong gzip bằng j của bzip2 để thực hiện lệnh.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Windows 10: Cách Xem, Chỉnh sửa, Biểu mẫu PDF và tạo file

Nén File:

# tar -cjvf file.tar.bz2 file1 file2 file3

Giải nén File:

# tar -xjvf file.tar.bz2

5) “.zip” (giải nén)

Đầu tiên, bạn cần cài đặt chương trình giải nén trên Linux

# yum install -y giải nén

Nén File / thư mục:

# zip -r file.zip file1 file2 file3

Nén File / thư mục với bảo vệ bằng mật khẩu được mã hóa:

# zip -er file.zip file1 file2 file3

Giải nén File:

# giải nén file.zip

Giải nén File vào một thư mục cụ thể:

# giải nén -d file_dir file.zip

Theo Mây Bizfly chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn đặt hoặc thay đổi Tên máy chủ cho Máy chủ Linux

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn tải JDK 11 và cài đặt trên Windows, bắt đầu làm quen với lập trình Java

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave a comment