Hướng dẫn tải JDK 11 và cài đặt trên Mac OS X, Ubuntu

Tải xuống JDK và cài đặt nó trên Mac OS X

Bước 1: Kiểm tra xem JDK đã được cài đặt trong hệ thống chưa

Để kiểm tra xem JDK đã được cài đặt chưa, hãy mở “Thiết bị đầu cuối” (Tìm thấy “Thiết bị đầu cuối“hoặc là Tìm kiếm ⇒ Đi ⇒ Tiện ích ⇒ Thiết bị đầu cuối) và chạy lệnh:

javac -version

– Nếu số phiên bản JDK được trả về (ví dụ: JDK xxx), có nghĩa là JDK đã được cài đặt. Nếu phiên bản JDK cũ hơn 1.8, hãy chuyển sang Bước 2 để cài đặt JDK mới nhất.

– Nếu thông báo “lệnh không tìm thấy” được hiển thị, JDK KHÔNG được cài đặt. Tiếp tục cài đặt JDK.

– Nếu bạn thấy thông báo “Để mở javac, bạn cần thời gian chạy Java”, hãy chọn “Cài đặt” và làm theo hướng dẫn để cài đặt JDK. Sau đó, tiến hành “Bước 3: Viết chương trình Java Hello-world.

Bước 2: Tải xuống JDK

Đi đến trang Java SE @ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/doads/index.html.

Trong “Nền tảng Java, Phiên bản Tiêu chuẩn“⇒ “Java SE 11.0. {X} “, trong đó {x} nhanh chóng biểu thị số lượng các bản cập nhật bảo mật đang chạy ⇒ Nhấp vào”Oracle JDK“”Tải xuống“.

Trong “Bộ phát triển Java SE 11.0. {x}“⇒ Kiểm tra một phần”Chấp nhận thỏa thuận cấp phép“.

Chọn JDK cho hệ điều hành, ở đây là MacOS. Tải xuống trình cài đặt DMG (ví dụ: jdk-11.0. {X} _osx-x64_bin.dmg – khoảng 166MB).

Bước 3: Cài đặt JDK / JRE

Bấm đúp vào File Hình ảnh đĩa (DMG) đã tải xuống. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt JDK / JRE.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Cách tắt Tự động bật HDR trên iPhone X và iPhone 8

Xóa File DMG.

Để xác nhận cài đặt của bạn, hãy mở “Thiết bị đầu cuối“và sử dụng các lệnh sau:

Bước 3: Viết chương trình Java Hello-World

Tạo một thư mục có tên “myProject” trong thư mục chính (Khởi chạy “Người tìm kiếm“⇒”Đi“⇒”Trang Chủ“; Chọn “Tập tin“⇒”Thư mục mới“⇒”dự án của tôi“).

Trong Mac OS X, thư mục chính của người dùng hiện tại có thể được tham chiếu là “~”. Vì vậy, thư mục mới này có thể được tham chiếu là “~ / myProject“.

Sử dụng trình soạn thảo văn bản có thể lập trình (như Sublime Text hoặc Atom) để nhập mã nguồn sau và lưu nó dưới dạng “Hello.java” trong “thư mục”~ / myProject“.

(Nếu bạn sử dụng trình soạn thảo văn bản mặc định của Mac OS X “Chỉnh sửa văn bản“(KHÔNG được khuyến nghị), bạn cần mở một File mới ⇒ chọn”định dạng“”Tạo văn bản thuần túy“Nhập mã nguồn ⇒ Lưu thành”Hello.java“.

Bước 4: Biên dịch và chạy chương trình Java Hello-World

Để biên dịch mã nguồn “Hello.java“mở một”Thiết bị đầu cuối“Mới (“Đi“⇒”Tiện ích“⇒”Thiết bị đầu cuối“) và chạy các lệnh sau:

Cài đặt JDK trên Ubuntu

Có một số trình triển khai JDK có sẵn cho Linux, chẳng hạn như Oracle JDK, OpenJDK, Sun JDK, IBM JDK và GNU Java Compiler. Ở đây, chúng ta sẽ làm việc với Oracle JDK 8. Ubuntu chọn OpenJDK làm JDK mặc định và phần mềm này không tương thích 100% với Oracle JDK.

Bước 0: Kiểm tra xem JDK đã được cài đặt chưa

Mở Terminal và thực hiện lệnh:

Nếu số phiên bản JDK (ví dụ: “javac xxx”) xuất hiện, JDK đã được cài đặt. Bạn có thể bỏ qua cài đặt và tiếp tục bước 2.

Để xóa OpenJDK, hãy sử dụng lệnh:

Bước 1: Tải xuống và cài đặt JDK

Đi đến trang JDK (Java SE) @ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/doads/index.html. Trong “JNền tảng ava, Phiên bản tiêu chuẩn“⇒”Java SE 11.0. {x}“⇒ Nhấp vào”Tải xuống “JDK ⇒ Trong”Bộ phát triển Java SE 11.0. {x}” Kiểm tra “Chấp nhận người đồng ý cấp phépt “⇒ Chọn”Linux“,”tar.gz“gói, (ví dụ:” jdk-11.0. {x} -linux-x64_bin.tar.gz “- 171MB).

Mình nghĩ bạn cần xem =>  PHP: Kích hoạt cURL trong Windows

Tarball sẽ được tải xuống trong “~ / Tải xuống“theo mặc định.

Chúng tôi sẽ cài đặt JDK trong “/ usr / local / java“(hoặc thư mục JDK mặc định của Ubuntu / usr / lib / jvm; hoặc / opt / java). Đầu tiên, hãy tạo một thư mục”java” trong “/ usr / local“. Mở Terminal và sử dụng các lệnh sau:

JDK sẽ được trích xuất vào thư mục “/usr/local/java/jdk-11.0. {X}”, trong đó {x} là số cập nhật.

Yêu cầu Ubuntu sử dụng JDK / JRE:

Các bước trên đã thiết lập liên kết tượng trưng java, javac, javaws trong / usr / bin (trong PATH), liên kết tới / etc / thay thế và sau đó đến thư mục bin JDK.

Hệ thống “thay thế” (“lựa chọn thay thế“) nhằm giải quyết tình huống khi có các chương trình thực hiện cùng một chức năng (ví dụ: các phiên bản JDK khác nhau). Hệ thống thiết lập các liên kết thông qua / etc / Alternatives để cho biết chương trình sẽ thực sự được sử dụng.

Ngoài ra, bạn có thể đặt trực tiếp thùng JDK và thùng JRE vào PATH.

Để xác minh cài đặt JDK, hãy sử dụng các lệnh sau:

[Bạn không nên thực hiện bước này – Nó đã được thực hiện bởi ” alternative” trong Bước 3. Phần hướng dẫn này là để bạn tham khảo cách đặt PATH.]

Thêm nhị phân JDK (“bin”) vào “PATH” thông qua chỉnh sửa “/ etc / profile”:

Chạy lại File cấu hình với:

Bước 2: Biên dịch và chạy chương trình Java Hello-world

Tập tin nhà thám hiểmTrang Chủ ⇒ Tạo một thư mục mới có tên “dự án của tôi“để tiết kiệm công việc.

Mở “Trình soạn thảo văn bản“(gedit). Nhập mã nguồn sau và lưu dưới dạng”Hello.java“trong thư mục”~ / myProject“được tạo trước đó.

Để biên dịch chương trình Java Hello-world

, khởi chạy Terminal và chạy các lệnh sau:

Chạy chương trình Java Hello-world

JDK 11 giới thiệu tính năng File nguồn đơn mới

Trong JDK 11, bạn có thể biên dịch / chạy các chương trình File đơn trong một bước mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Cách nén, giảm dung lượng của File PDF trên MAC siêu hay

Thực thi viết “Hello.java”(xem phần trước).

Xóa “Xin chào. Lớp học“, nếu File tồn tại.

Bạn có thể biên dịch / chạy “Hello.java” trong một lệnh như sau:

Lệnh chỉ áp dụng cho một File nguồn duy nhất

Không cần sử dụng javac để biên dịch chương trình.

Lệnh biên dịch trong bộ nhớ (không tạo File .class) và chạy.

Tính năng này được giới thiệu cho người mới bắt đầu Java và dễ dàng cho các chuyên gia khi thử nghiệm các tính năng của Java.

Tên File và tên lớp không cần phải giống nhau.

Theo www3.ntu.edu.sg

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn tải JDK 11 và cài đặt trên Windows, bắt đầu làm quen với lập trình Java

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.