Hướng dẫn truy cập root shell – Expert Mode NMC của hệ thống NexentaStor

0

Khi bạn đăng nhập với quyền root trên hộp Nexenta, bạn sẽ nhận được nmc.

Nếu bạn thực sự muốn một shell, hãy làm:

[glporter@workstation ~]$ ssh root @ my_filer

Mật khẩu:

Lần đăng nhập cuối cùng: Thứ Tư ngày 2 tháng 6, 11:34:10 năm 2010 từ máy trạm

nmc @ my_filer: / $ option Expert_mode = 1

nmc @ my_filer: / $! bấu víu

Bạn sắp nhập trình bao Unix (“raw”)

và thực thi (các) lệnh Unix cấp thấp.

Cảnh báo: sử dụng các lệnh Unix cấp thấp thì không

khuyến khích! Hành hình? (y / n)

root @ my_filer: / volume #

root @ my_filer: / volume # exit

lối ra

Quan trọng: Để đồng bộ hóa lại quản lý của công cụ

thông tin trạng thái, vui lòng xem xét chạy

lệnh ‘setup device nms restart’.

nmc @ my_filer: / $

Dịch từ: greg.porter.name/wordpress/?p=646

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cài đặt Rkhunter scan cho rootkit trên CentOS

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Cách Scan tài liệu (document) trong Windows 10 dễ nhất

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.