Hướng dẫn xoá Cookies của Chrome bằng command line

Sau đây là dòng lệnh xóa cookie cụ thể khỏi Chrome.

Cookie được lưu trữ trong File cơ sở dữ liệu sqlite:

– Trên Linux: ~ / .config / google-chrome / Default / Cookies

– Trên Windows: % LOCALAPPDATA% Google Chrome Dữ liệu người dùng Mặc định Cookie

– Trên Mac: ~ / Thư viện / Hỗ trợ ứng dụng / Google / Chrome / Mặc định / Cookie

Bạn có thể xóa tất cả cookie thuộc một trang web bằng cách chạy lệnh SQL DELETE trên File này:

Linux / Mac:

sqlite3 cookiefile ‘XÓA khỏi cookie TẠI ĐÂU host_key THÍCH “% domain%”;’

Các cửa sổ:

sqlite3 cookiefile “XÓA khỏi cookie KHI host_key LIKE ‘% domain%’;”

Ghi chú:

Bạn có thể tải xuống ứng dụng dòng lệnh sqlite từ đây: sqlite.org/download.html

Tham khảo: superuser.com/questions/393932/delete-specific-cookies-from-google-chrome/920604#920604

>> Có thể bạn quan tâm: Xác định cơ chế MPM mà dịch vụ Apache đang sử dụng?

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Đánh giá so sánh iPhone 6 và 6s

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.