.NET framework là gì? Các khái niệm cơ bản về .NET framework

.NET framework là gì?

.NET framework là một nền tảng phát triển phần mềm do Microsoft phát triển. Khung này tạo ra các ứng dụng chạy trên nền tảng Windows. Phiên bản đầu tiên của .NET framework được phát hành vào năm 2002.

Phiên bản đó được gọi là .Net framework 1.0. Khuôn khổ .NET đã đi một chặng đường dài kể từ đó và bản phát hành hiện tại là 4.7.1.

Khuôn khổ .NET có thể được sử dụng để tạo cả ứng dụng dựa trên Biểu mẫu và dựa trên Web. Các dịch vụ web cũng có thể được phát triển bằng .NET framework.

Khung cũng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như Visual Basic và C #. Do đó, các nhà phát triển có thể chọn ngôn ngữ cần thiết để phát triển ứng dụng. Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về .NET framework.

Kiến trúc của .Net Framework

Kiến trúc cơ bản của .NET framework như sau.

Các thành phần .NET

Kiến trúc của .NET framework dựa trên các thành phần chính sau:

1. Thời gian chạy ngôn ngữ chung

“Cơ sở hạ tầng ngôn ngữ chung” hoặc CLI là một nền tảng mà các chương trình .Net được thực thi.

CLI có các tính năng chính sau:

– Xử lý các trường hợp ngoại lệ

Ngoại lệ là lỗi xảy ra khi ứng dụng được thực thi.

Ví dụ về một ngoại lệ là:

Nếu một ứng dụng cố gắng mở một File trên máy cục bộ, nhưng File không xuất hiện.

Nếu ứng dụng tìm nạp một số bản ghi từ cơ sở dữ liệu, nhưng kết nối với cơ sở dữ liệu không hợp lệ.

– Thu gom rác thải

Thu gom rác là quá trình loại bỏ các tài nguyên không mong muốn khi chúng không còn cần thiết.

Một ví dụ về Thu gom rác là:

Trình xử lý File không còn cần thiết nữa: Nếu ứng dụng đã hoàn thành tất cả các thao tác trên File, trình xử lý File có thể không còn cần thiết nữa.

Kết nối cơ sở dữ liệu không còn được yêu cầu: Nếu ứng dụng đã hoàn thành tất cả các hoạt động trên cơ sở dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu có thể không còn cần thiết nữa.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Web Services là gì? Tìm hiểu về Web Service cho người mới

– Hoạt động với các ngôn ngữ lập trình khác nhau

Như đã nêu ở trên, một nhà phát triển có thể phát triển một ứng dụng bằng nhiều ngôn ngữ lập trình .Net.

Ngôn ngữ: Cấp độ đầu tiên là ngôn ngữ lập trình, phổ biến nhất là VB.Net và C #.

Trình biên dịch: Có một trình biên dịch sẽ riêng biệt cho từng ngôn ngữ lập trình. Vì vậy dưới ngôn ngữ VB.Net sẽ có một trình biên dịch VB.Net riêng. Tương tự, đối với C #, bạn sẽ có một trình biên dịch khác.

Thông dịch viên ngôn ngữ chung: Đây là lớp cuối cùng trong .Net sẽ được sử dụng để chạy chương trình .net được phát triển bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Vì vậy, trình biên dịch tiếp theo sẽ gửi chương trình đến lớp CLI để chạy ứng dụng .Net.

2. Thư viện lớp

.NET Framework bao gồm một tập hợp các thư viện lớp. Thư viện lớp là một tập hợp các phương thức và hàm có thể được sử dụng cho các mục đích cốt lõi.

Ví dụ, có một thư viện lớp với các phương thức để xử lý tất cả các hoạt động cấp File. Vì vậy, có một phương pháp có thể được sử dụng để đọc văn bản từ một File. Tương tự, có một phương pháp để ghi văn bản vào File.

Hầu hết các phương thức được chia thành không gian tên Hệ thống. * Hoặc Microsoft. *. (Dấu hoa thị * chỉ có nghĩa là tham chiếu đến tất cả các phương pháp nằm trong Hệ thống hoặc không gian tên Microsoft). Không gian tên là sự phân tách hợp lý của các phương thức.

3. Ngôn ngữ

Các loại ứng dụng có thể được xây dựng trong .NET framework được phân loại rộng rãi thành các loại sau.

– WinForms

Được sử dụng để phát triển các ứng dụng dựa trên Biểu mẫu, quá trình này chạy trên máy người dùng cuối. Notepad là một ví dụ về ứng dụng dựa trên máy khách.

– ASP.Net

Được sử dụng để phát triển các ứng dụng dựa trên web, được tạo để chạy trên bất kỳ trình duyệt nào như Internet Explorer, Chrome hoặc Firefox.

Ứng dụng Web sẽ được xử lý trên một máy chủ sẽ được cài đặt Dịch vụ Thông tin Internet.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  [Mutex video] Anydesk là gì? Tìm hiểu về Anydesk

Dịch vụ thông tin Internet hoặc IIS là một thành phần của Microsoft được sử dụng để thực thi một ứng dụng Asp.Net.

Kết quả của việc thực thi sau đó được gửi đến các máy khách và kết quả được hiển thị trong trình duyệt.

– ADO.Net

Công nghệ này được sử dụng để phát triển các ứng dụng tương tác với Cơ sở dữ liệu như Oracle hoặc Microsoft SQL Server.

Microsoft luôn đảm bảo rằng các khuôn khổ .NET tuân thủ tất cả các hệ điều hành Windows được hỗ trợ.

Nguyên tắc thiết kế .NET Framework

    1. Khả năng tương tác

.NET framework vẫn cung cấp nhiều hỗ trợ cho các phiên bản cũ hơn. Giả sử nếu bạn có một ứng dụng được xây dựng trên phiên bản cũ hơn của .NET framework như 2.0. Và nếu bạn cố gắng chạy cùng một ứng dụng trên máy có phiên bản .NET framework 3.5 cao hơn. Ứng dụng sẽ vẫn hoạt động. Điều này là do với mỗi bản phát hành, Microsoft đảm bảo rằng các phiên bản cũ hơn của phiên bản này sẽ hoạt động tốt với phiên bản mới nhất.

2. Linh hoạt

Các ứng dụng được xây dựng trên .NET framework có thể hoạt động trên mọi nền tảng Windows. Trong thời gian gần đây, Microsoft cũng đang phát triển để các sản phẩm của Microsoft hoạt động trên các nền tảng khác, chẳng hạn như iOS và Linux.

3. Bảo mật

.NET Framework có cơ chế bảo mật tốt. Cơ chế bảo mật sẵn có giúp xác thực và xác minh các ứng dụng. Mỗi ứng dụng có thể xác định rõ cơ chế bảo mật của chúng. Mỗi cơ chế bảo mật được sử dụng để cấp cho người dùng quyền truy cập vào mã hoặc chương trình đang chạy.

4. Quản lý bộ nhớ

Thời gian chạy Ngôn ngữ chung thực hiện tất cả công việc hoặc quản lý bộ nhớ. Khuôn khổ .NET có khả năng xem các tài nguyên không được sử dụng bởi các chương trình đang chạy. Sau đó nó sẽ giải phóng các tài nguyên đó tương ứng. Điều này được thực hiện thông qua một chương trình có tên “Garbage Collector” chạy trong khuôn khổ .NET.

Trình thu gom rác chạy định kỳ và liên tục kiểm tra tài nguyên hệ thống nào không được sử dụng và giải phóng chúng cho phù hợp.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  3 nền tảng tạo website cá nhân miễn phí cho người không rành IT

5. Việc thực hiện được đơn giản hóa

.NET framework có các công cụ được sử dụng để đóng gói các ứng dụng được xây dựng trên .NET framework. Các gói này sau đó có thể được phân phối cho các máy khách. Sau đó, các gói sẽ tự động cài đặt ứng dụng.

Kết luận

.Net là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft. Nó được thiết kế để xây dựng các ứng dụng có thể chạy trên nền tảng Windows.

Ngôn ngữ lập trình .Net có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng dựa trên Biểu mẫu, ứng dụng dựa trên Web và dịch vụ Web.

Các nhà phát triển có thể chọn từ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau có sẵn trên nền tảng .Net. Các ngôn ngữ phổ biến nhất là VB.Net và C #.

✤ Top 20 bài viết Tổng Hợp mới nhất :

Xem thêm nhiều Tổng Hợp mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.