Lợi nhuận gộp là gì?

Trong lĩnh vực kinh tế tài chính, thuật ngữ lãi gộp rất quan trọng và được nhiều người quan tâm. Bài viết này sẽ giải đáp khái niệm lợi nhuận gộp là gì? cách tính lãi gộp cũng như các ví dụ cụ thể để mọi người đọc hiểu. Lợi nhuận gộp là…