ROE là gì? Những điều bạn chưa biết về chỉ số ROE

0

Thường thì các nhà đầu tư sẽ so sánh tỷ lệ ROE giữa các thị trường chứng khoán để chọn ra một loại cổ phiếu thuộc về công ty có triển vọng nhất. Vậy ROE là gì?

1. ROE là gì?

ROE là viết tắt của cụm từ Return on equity có nghĩa là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). ROE là một thước đo hiệu quả tài chính được tính bằng cách chia thu nhập ròng cho vốn cổ đông. Vì vốn chủ sở hữu của cổ đông bằng tài sản của công ty trừ đi các khoản nợ phải trả, nên ROE có thể được coi là lợi nhuận của tài sản ròng.

ROE được coi là thước đo hiệu quả sử dụng tài sản của công ty để tạo ra lợi nhuận. ROE được biểu thị bằng phần trăm và có thể được tính cho bất kỳ công ty nào nếu thu nhập ròng và vốn chủ sở hữu đều là số dương. Thu nhập ròng được tính trước khi trả cổ tức cho cổ đông phổ thông và sau khi trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi và lãi cho người cho vay.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

2. Công thức tính ROE là gì?

ROE = (thu nhập ròng / vốn cổ đông bình quân) * 100%

Phía trong:

  • Thu nhập ròng là số thu nhập, chi phí ròng và thuế mà một công ty tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định
  • Vốn chủ sở hữu bình quân của cổ đông được tính bằng cách cộng thêm vốn đầu kỳ

3. Chỉ số ROE phản ánh điều gì?

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) được coi là tốt hay xấu sẽ phụ thuộc vào thái độ bình thường của các đồng nghiệp đối với một cổ phiếu.

Ví dụ, các lĩnh vực tiện ích sẽ có nhiều tài sản và nợ phải trả trên bảng cân đối so với thu nhập ròng tương đối nhỏ. ROE bình thường trong lĩnh vực tiện ích có thể là 10% hoặc thấp hơn. Một công ty công nghệ hoặc bán lẻ có bảng cân đối kế toán nhỏ hơn thu nhập ròng có thể có ROE bình thường từ 18% trở lên.

Một nguyên tắc chung là nhắm mục tiêu ROE chỉ trên mức trung bình cho các công ty cùng ngành. Ví dụ, một công ty đã duy trì ROE ổn định ở mức 18% trong vài năm qua so với mức trung bình 15% của các công ty cùng ngành. Nhà đầu tư có thể kết luận rằng ban lãnh đạo của công ty này ở mức trên trung bình trong việc sử dụng tài sản của công ty để tạo ra lợi nhuận.

ROE cao hay thấp sẽ khác nhau đáng kể giữa các nhóm ngành hoặc lĩnh vực khác nhau. Khi được sử dụng để đánh giá công ty này so với công ty khác, sự so sánh có ý nghĩa hơn. Một lối tắt phổ biến cho các nhà đầu tư nhìn thấy tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu gần với mức trung bình dài hạn là 14% là tỷ lệ chấp nhận được và tỷ lệ nghèo sẽ dưới 10%.

4. Ví dụ sử dụng ROE

Hãy tưởng tượng một công ty có thu nhập hàng năm là 1.800.000 đô la và vốn chủ sở hữu trung bình là 12.000.000 đô la. ROE của công ty sẽ như sau:

15%, hoặc $ 1,800,000 / $ 12,000,000 = 15%.

Hãy xem xét Apple (NASDAQ: AAPL) – cho năm tài chính kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2018, công ty đã tạo ra 59,5 tỷ đô la ròng. Vào cuối năm tài chính, vốn chủ sở hữu của cổ đông là 107,1 tỷ đô la so với 134 tỷ đô la lúc đầu. Kết quả là, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của Apple là 49,4%, tương đương 59,5 tỷ USD / ((107,1 tỷ USD + 134 tỷ USD) / 2).

So với các công ty cùng ngành, Apple có ROE rất mạnh. Amazon (NASDAQ: AMZN) có lợi nhuận 27%, Microsoft (NASDAQ: MSFT) 23% và Google (NASDAQ: GOOGL) 12%.

5. Sử dụng ROE để ước tính tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng bền vững và tỷ lệ tăng trưởng cổ tức có thể được ước tính bằng cách sử dụng ROE, giả định rằng tỷ lệ này là gần đúng hoặc cao hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành. Mặc dù có thể có một số thách thức, ROE có thể là một điểm khởi đầu tốt để xây dựng các ước tính trong tương lai về tốc độ tăng trưởng cổ phiếu và tăng trưởng cổ tức. Hai phép tính này là các chức năng của nhau và có thể được sử dụng để so sánh dễ dàng hơn giữa các công ty tương tự.

Để ước tính tỷ lệ tăng trưởng trong tương lai của công ty: ROE x tỷ lệ duy trì của công ty.

Trong đó: Tỷ lệ giữ lại là tỷ lệ phần trăm thu nhập ròng giữ lại được công ty tái đầu tư để tài trợ cho tăng trưởng trong tương lai.

Giả sử rằng có hai công ty có ROE và thu nhập ròng giống hệt nhau, nhưng tỷ lệ duy trì khác nhau.

Ví dụ: Công ty X có ROE 15% và trả lại 30% thu nhập ròng cho cổ đông, có nghĩa là công ty X giữ lại 70% thu nhập ròng của mình. Công ty A cũng có ROE 15% nhưng chỉ trả lại 10% thu nhập ròng cho cổ đông với tỷ lệ giữ lại là 90%.

Phân tích này được gọi là mô hình tăng trưởng bền vững. Các nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình này để ước tính tương lai và xác định các cổ phiếu có rủi ro.

Có thể bạn quan tâm: Doanh thu là bao nhiêu?

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu đo lường cách thức ban lãnh đạo sử dụng hiệu quả tài sản của công ty để tạo ra lợi nhuận. ROE tốt hay xấu sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố xung quanh hoạt động của công ty.

opasrilanka.com

✤ Top 20 bài viết Tổng Hợp mới nhất :

Xem thêm nhiều Tổng Hợp mới hay

Mình nghĩ bạn cần xem =>  [Infographic] 7 lý do nên cân nhắc sử dụng VMware Virtual SAN™
Leave A Reply

Your email address will not be published.