Snapshot là gì? Tổng quan về tính năng và cách hoạt động

Snapshot có thể hiểu đơn giản là một dạng sao lưu dữ liệu tạm thời được sử dụng cho nhiều mục đích, cụ thể như thế nào là snapshot cơ sở dữ liệu, cách thức hoạt động và cách sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu trong bài phân tích chi tiết sau đây.

Ảnh chụp nhanh của cơ sở dữ liệu là gì?

Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu là ảnh chụp nhanh tĩnh, chỉ đọc của cơ sở dữ liệu SQL Server.

Trong đó SQL Server viết đầy đủ là Structure Query Language server là công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu là một giao thức lỗi thời phù hợp với cơ sở dữ liệu nguồn tại thời điểm chụp nhanh. Điều này có nghĩa là ảnh chụp nhanh sanpshot tại thời điểm đó nắm bắt chính xác và đồng thời trạng thái của cơ sở dữ liệu nguồn được chụp. Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu luôn nằm trên cùng một phiên bản máy chủ với cơ sở dữ liệu nguồn của nó. Khi cơ sở dữ liệu nguồn được cập nhật, ảnh chụp nhanh cũng được cập nhật. Do đó, ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu càng dài thì càng có nhiều khả năng sử dụng hết dung lượng đĩa có sẵn của nó.

Nhiều ảnh chụp nhanh có thể tồn tại trên một cơ sở dữ liệu nguồn nhất định. Mỗi ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu vẫn tồn tại cho đến khi nó bị xóa hoàn toàn bởi chủ sở hữu cơ sở dữ liệu.

>> Có thể bạn quan tâm: Giải đáp: Có thể tạo bao nhiêu Snapshots cho máy ảo

Tổng quan về các tính năng – Hoạt động của snapshot

Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu hoạt động ở cấp trang dữ liệu. Trước khi một trang trong cơ sở dữ liệu nguồn được sửa đổi lần đầu tiên, trang gốc được sao chép từ cơ sở dữ liệu nguồn vào một ảnh chụp nhanh. Ảnh chụp nhanh lưu trang gốc, duy trì các bản ghi dữ liệu hiện có khi ảnh chụp nhanh được tạo. Quá trình tương tự được lặp lại cho mỗi trang trong các bản sửa đổi đầu tiên. Đối với người dùng, ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu thường không bao giờ thay đổi, bởi vì các thao tác đọc trên ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu luôn truy cập vào các trang dữ liệu gốc, bất kể chúng được đặt ở đâu.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Một số câu hỏi thường gặp khi lựa chọn ổ cứng SSD

Để lưu trữ các trang gốc đã sao chép, ảnh chụp nhanh sử dụng một hoặc nhiều File phân tán. Ban đầu, các File phân tán là các File hoàn toàn trống, không chứa dữ liệu người dùng và không được cấp dung lượng cho dữ liệu người dùng trên đĩa. Khi ngày càng nhiều trang được cập nhật trong cơ sở dữ liệu, kích thước của File sẽ tăng lên.

Hình bên dưới minh họa kết quả của hai mẫu được cập nhật tương phản với kích thước ảnh chụp nhanh. Trạng thái A phản ánh môi trường mà chỉ có 30% trang gốc được cập nhật trong suốt thời gian tồn tại của ảnh chụp nhanh. Trạng thái B phản ánh môi trường trong đó 80% trang gốc được cập nhật trong thời gian tồn tại của ảnh chụp nhanh.

Lợi ích của ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu

– Ảnh chụp nhanh ảnh chụp nhanh có thể được sử dụng cho mục đích báo cáo

Khách hàng có thể truy vấn ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu, do đó, viết báo cáo dựa trên dữ liệu tại thời điểm tạo ảnh chụp nhanh.

– Duy trì dữ liệu lịch sử để tạo báo cáo

Snapshot hỗ trợ mở rộng quyền truy cập vào dữ liệu cho người dùng tại các thời điểm cụ thể. Ví dụ: bạn có thể tạo ảnh chụp nhanh của cơ sở dữ liệu vào cuối một khoảng thời gian cụ thể (chẳng hạn như cuối quý tài chính) để báo cáo sau này. Như vậy, bạn có thể chạy báo cáo cuối cùng về ảnh chụp nhanh. Nếu dung lượng ổ đĩa cho phép, bạn cũng có thể duy trì ảnh chụp nhanh cuối kỳ bao lâu tùy thích, cho phép truy vấn ngược lại kết quả trong những khoảng thời gian này, ví dụ như thực hiện khảo sát hiệu suất nhóm. chức năng chẳng hạn.

Sử dụng phản chiếu cơ sở dữ liệu – lỗi cơ sở dữ liệu bạn đang duy trì cho các mục tiêu hiện có để giảm tải báo cáo

Sử dụng ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu cùng với sao chép cơ sở dữ liệu cho phép tạo dữ liệu có thể truy cập trên máy chủ nhân bản (cùng một máy chủ) để báo cáo. Ngoài ra, các truy vấn đang chạy trên cơ sở dữ liệu được nhân bản có thể giải phóng tài nguyên cho phần thân chính.

Bảo vệ dữ liệu khỏi các lỗi quản trị.

– Hoàn nguyên

Trong trường hợp xảy ra lỗi người dùng trên cơ sở dữ liệu nguồn, bạn có thể hoàn nguyên (trở lại trạng thái ban đầu) của cơ sở dữ liệu nguồn khi một ảnh chụp nhanh của cơ sở dữ liệu đã cho được tạo. Việc mất dữ liệu trong khi cập nhật đã được kiểm soát và hạn chế kể từ khi snapshot ra đời.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Tổng quan về an ninh mạng

Ví dụ: trước khi thực hiện cập nhật quy mô, chẳng hạn như cập nhật hàng loạt hoặc thay đổi lược đồ, hãy tạo ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu để bảo vệ dữ liệu. Khi bạn mắc lỗi, bạn có thể sử dụng ảnh chụp nhanh để khôi phục bằng cách đưa cơ sở dữ liệu trở về trạng thái ban đầu (hoàn nguyên) với ảnh chụp nhanh. Hoàn nguyên khi được sử dụng cho mục đích này thường nhanh hơn khôi phục từ bản sao lưu, tuy nhiên, bạn không thể cuộn ngược hoặc chuyển tiếp.

– Quan trọng:

Hoàn nguyên không hoạt động khi cơ sở dữ liệu offline hoặc bị hỏng. Do đó, việc sao lưu thường xuyên và kiểm tra các tùy chọn khôi phục là cần thiết khi cố gắng bảo vệ cơ sở dữ liệu.

– Ghi chú:

Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu nguồn. Do đó, việc sử dụng ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu để hoàn nguyên cơ sở dữ liệu không thể thay thế cho các tùy chọn sao lưu và khôi phục. Thực hiện tất cả các bản sao lưu theo kế hoạch vẫn là cần thiết. Nếu bắt buộc phải khôi phục cơ sở dữ liệu nguồn tại thời điểm một ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu được tạo, hãy tạo một bản sao lưu cho phép bạn làm như vậy.

Bảo vệ dữ liệu khỏi lỗi người dùng

Bằng cách tạo ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu thường xuyên, bạn có thể giảm thiểu tác động của các lỗi người dùng lớn, chẳng hạn như lỗi xóa bảng.

Để có mức độ bảo vệ cao hơn, có thể tạo một loạt ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu có đủ thời gian để xác định và phản hồi hầu hết các lỗi của người dùng. Ví dụ: bạn có thể duy trì từ 6 đến 12 ảnh chụp nhanh trong khoảng thời gian 24 giờ, tùy thuộc vào tài nguyên đĩa của bạn. Sau đó, mỗi khi một ảnh chụp nhanh mới được tạo, ảnh chụp nhanh cũ nhất có thể bị xóa.

Để khôi phục dữ liệu do lỗi người dùng, bạn có thể hoàn nguyên cơ sở dữ liệu về ảnh chụp nhanh ngay trước khi lỗi xảy ra. Hoàn nguyên khi được sử dụng cho mục đích này thường nhanh hơn khôi phục từ bản sao lưu, tuy nhiên, bạn không thể cuộn ngược hoặc chuyển tiếp.

Ngoài ra, bạn có thể tạo lại các bảng đã xóa hoặc dữ liệu bị mất khác theo cách thủ công từ thông tin ảnh chụp nhanh. Ví dụ: bạn có thể sao chép hàng loạt dữ liệu từ ảnh chụp nhanh vào cơ sở dữ liệu và tích hợp dữ liệu trở lại cơ sở dữ liệu theo cách thủ công.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Dashboard real-time và những lợi ích mang lại cho Call Center

Lý do sử dụng ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu xác định bạn cần bao nhiêu ảnh chụp nhanh đồng thời trên cơ sở dữ liệu, tần suất tạo ảnh chụp nhanh mới và lưu giữ chúng trong bao lâu.

>> Cách tạo và quản lý Ảnh chụp nhanh

– Quản lý cơ sở dữ liệu thử nghiệm (dữ liệu thử nghiệm)

Trong môi trường thử nghiệm, sẽ rất hữu ích khi liên tục chạy một giao thức thử nghiệm để cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu giống hệt nhau khi bắt đầu mỗi vòng thử nghiệm. Trước khi chạy vòng đầu tiên, nhà phát triển ứng dụng hoặc người thử nghiệm có thể tạo ảnh chụp nhanh của cơ sở dữ liệu thử nghiệm. Sau mỗi lần chạy thử nghiệm, cơ sở dữ liệu có thể nhanh chóng được hoàn nguyên về trạng thái trước đó bằng cách hoàn nguyên ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu.

Nguồn: Tech.vccloud.vn

>> Có thể bạn quan tâm: Tìm hiểu về Âm lượng – Ảnh chụp nhanh

✤ Top 20 bài viết Tổng Hợp mới nhất :

Xem thêm nhiều Tổng Hợp mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.