Sửa lỗi “that username is reserved” trên cPanel

Khi bạn muốn tạo tài khoản từ tài khoản cPanel của mình, bạn có thể gặp lỗi sau.

Xin lỗi, tên người dùng đó đã được bảo lưu

Để khắc phục sự cố này, vui lòng kiểm tra xem bạn có sử dụng kiểm tra TRA hoặc là bản giới thiệu như tên người dùng tài khoản cPanel hay không. Hạn chế này chỉ được giới hạn nếu tên người dùng bắt đầu từ kiểm tra TRA hoặc là bản giới thiệu.

Để khắc phục, bạn chỉ cần thay đổi tên người dùng của mình để có một số ký tự trước kiểm tra TRA hoặc là bản giới thiệu. Ví dụ: 1 test hoặc là 1demo.

Dịch từ: mickgenie.com/cpanel-sranty-that-username-is-reserved/

>> Có thể bạn quan tâm: Sửa lỗi EPEL Repo “Không thể truy xuất metalink cho kho lưu trữ” trên CentOS

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  10 ví dụ sử dụng chương trình lệnh "lsof" trên Linux

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.