Sửa nhanh lỗi “Authentication token is no longer valid” trên Linux

Lỗi lệnh crontab -l “Mã thông báo xác thực không còn hợp lệ”, tức là bạn (root) không được phép truy cập (crontab) do cấu hình pam.

Cách sửa lỗi lệnh crontab -l

Lỗi này sẽ xảy ra khi mật khẩu người dùng hết hạn và bạn đang cố gắng liệt kê các công việc cron. Bạn đã xác minh như thế nào?

gốc chage -l

Lần thay đổi mật khẩu gần đây nhất: 23 tháng 1, 2017

Mật khẩu hết hạn: 03 tháng 5, 2017

Mật khẩu không hoạt động: không bao giờ

Tài khoản hết hạn: không bao giờ

Số ngày tối thiểu giữa các lần thay đổi mật khẩu: 0

Số ngày tối đa giữa các lần thay đổi mật khẩu: 100

Số ngày cảnh báo trước khi mật khẩu hết hạn: 10

Để giải quyết lỗi này, hãy đặt lại mật khẩu người dùng của bạn bằng lệnh dưới đây:

passwd

Thay đổi mật khẩu cho người dùng root.

Mật khẩu mới:

Gõ lại mật khẩu mới:

passwd: tất cả các mã thông báo xác thực được cập nhật thành công.

Bây giờ chúng ta hãy thử liệt kê các công việc cron sẽ hoạt động hoàn hảo.

crontab -l

###########

# ARKIT #

###########

# Ví dụ về định nghĩa công việc:

# .—————- phút (0 – 59)

# | .————- giờ (0 – 23)

# | | .———- ngày trong tháng (1 – 31)

# | | | .——- tháng (1 – 12) HOẶC jan, feb, mar, apr …

Mình nghĩ bạn cần xem =>  iPhone lock là gì?

# | | | | .—- ngày trong tuần (0 – 6) (Chủ nhật = 0 hoặc 7) HOẶC CN, mon, tue, wed, thu, fri, sat

# | | | | |

# * * * * * lệnh tên người dùng được thực thi

Mã xác thực không còn hợp lệ đã được sửa.

Dịch từ: arkit.co.in/crontab-l-command-error/

>> Có thể bạn quan tâm: Sửa lỗi “mysqldump: Error: Không thể tạo / ghi vào File / tmp / ..” trên MySQL

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Cách xóa OneDriver trên máy tính Windows (tất cả các phiên bản)

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.