Thuế môn bài là gì? Tìm hiểu chi tiết về thuế môn bài.

Trong kinh doanh, bạn có thể sẽ bắt gặp thuế môn bài. Vì thế Thuế môn bài là gì? Hãy tham gia với opasrilanka.com Tìm hiểu về loại thuế này.

Thuế môn bài là gì

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một loại thuế hoặc một loại thuế trực thu. Nó được thu thập dựa trên giấy phép (GPKD) của cả một hộ kinh doanh, một doanh nghiệp. Thuế môn bài chỉ thu mỗi năm một lần, mức thu không cố định mà tùy theo mức độ hoạt động, dựa trên số vốn mà công ty đã đăng ký kinh doanh hoặc cũng được thu theo doanh thu của doanh nghiệp trong 1 năm. Có một số nơi còn tính giá trị gia tăng trong năm của doanh nghiệp. Như vậy, thuế môn bài được thu tùy theo từng quốc gia, từng địa phương.

Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh là gì?

Kế toán hiện nay đang sử dụng khá nhiều cụm từ tiếng Anh để gọi thuế môn bài. Các cụm từ được sử dụng với nghĩa tương đương là: Thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, có một số báo cáo vẫn sử dụng tỷ giá kinh doanh. Tất nhiên, cách tốt nhất là chỉ sử dụng thuế tiêu thụ đặc biệt / thuế môn bài / thuế nghề nghiệp.

Đối tượng phải nộp thuế môn bài

 • Tất cả người lao động thuộc các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận chứng khoán và tự trang trải mọi chi phí cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả. của hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Nhóm người làm việc trong một doanh nghiệp / công ty nhận chứng khoán kinh doanh tổng hợp. Nhóm nhân viên hoặc người lao động là người nhận chứng khoán chung nhưng cá nhân kinh doanh riêng lẻ thì mỗi người vẫn phải nộp thuế môn bài riêng.
 • Các đơn vị đứng tên là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, công ty TNHH, công ty cổ phần … nhưng các thành viên công ty vẫn hoạt động kinh doanh riêng nên sẽ phải trình tổng quản trị.
 • Nhóm hợp tác xã sẽ không phải nộp thuế môn bài riêng nếu đáp ứng được nhiệm vụ do hợp tác xã giao theo quy định của Bộ Tài chính. Nếu không được, họ phải nộp thuế môn bài riêng.

Bậc thuế áp dụng giấy phép

 • – Thu nhập 1 tháng: 1.500.000 => thuế cả năm: 1.000.000
 • – Thu nhập từ 1.000.000 đến 1.500.000 => Thuế cả năm: 750.000
 • – Thu nhập từ 750.000 đến 1.000.000 => Thuế cả năm: 500.000 đến 1.000.000
 • – Thu nhập từ 500.000 đến 750.000 => Thuế cả năm: 300.000
 • – Thu nhập từ 300.000 đến 500.000 => Thuế cả năm: 100.000
 • – Thu nhập bằng hoặc dưới 300.000 => Cả năm: 50.000

Các đơn vị / tổ chức được miễn thuế môn bài

 • Hộ sản xuất muối, báo chí, bưu điện văn hóa theo công văn số 237 / CP-KTTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thu thuế báo chí.
 • Cửa hàng, tổ dịch vụ, cửa hàng đang hoạt động dưới sự quản lý của hợp tác xã, đơn vị hoạt động kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • Các hộ khai thác thủy sản chỉ được giảm 50% thuế môn bài. Ngoài ra, các quỹ tín dụng của nhân dân xã, hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp tư nhân hoạt động trên địa bàn miền núi cũng được hỗ trợ giảm 50% thuế môn bài.

Thời gian nộp thuế môn bài

Doanh nghiệp mới thành lập hoặc công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế và mã số thuế trong 6 tháng đầu năm vẫn phải nộp thuế môn bài cả năm. Còn đối với những doanh nghiệp / công ty thành lập trước đó nhưng mới được cấp giấy phép kinh doanh và mã số thuế trong 6 tháng cuối năm thì chỉ cần nộp 50% số thuế môn bài cả năm. Thuế môn bài chỉ nộp 1 lần trong năm nên nếu đơn vị nào thành lập hoặc có giấy phép kinh doanh vào tháng 1 dương lịch thì cũng phải nộp thuế môn bài.

Các đơn vị kinh doanh không kê khai thuế sẽ nộp thuế môn bài không phụ thuộc vào thời gian quy định. Họ chỉ cần trả tất cả các loại thuế.

Thuế môn bài cũng là một khái niệm khá trừu tượng, để hiểu thực sự ngoài việc đọc lý thuyết bạn cần trải nghiệm thực tế. Bài viết này chỉ là lý thuyết cơ bản trong bước đầu tìm hiểu về thuế. Hy vọng tất cả những thông tin này sẽ thực sự hữu ích với tất cả bạn đọc quan tâm!

✤ Top 20 bài viết Tổng Hợp mới nhất :

Xem thêm nhiều Tổng Hợp mới hay

Mình nghĩ bạn cần xem =>  MySQL là gì? Tại sao nên sử dụng MySQL?

Leave A Reply

Your email address will not be published.