Tổng quan và cách cài đặt NGINX

0

Giới thiệu

NGINX, phát âm là “engine-ex”, là một dịch vụ máy chủ web mã nguồn mở.

NGINX khởi đầu là một máy chủ web, nhưng giờ đây cũng thường được sử dụng như một máy chủ proxy ngược, bộ đệm HTTP hoặc bộ cân bằng tải.

NGINX được phát triển bởi Igor Sysoev vào năm 2002, với phiên bản đầu tiên được phát hành công khai vào tháng 10 năm 2004. Ban đầu Igor coi phần mềm này như một câu trả lời cho vấn đề C10k (một vấn đề hiệu suất xử lý 10.000 kết nối đồng thời).

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Với mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất của NGINX, nó thường vượt xa các máy chủ web khác trong các bài kiểm tra điểm chuẩn. Đặc biệt trong những trường hợp cần phục vụ nội dung File tĩnh (css, js, img, ….) hoặc các yêu cầu đồng thời cao.

Trang chủ: https://nginx.org

Phiên bản ổn định mới nhất: 1.18.0

Một số chức năng của NGINX

NGINX được phát triển để sử dụng RAM tối ưu (bộ nhớ thấp) nhưng phục vụ nhiều kết nối đồng thời cao hơn. NGINX sử dụng kiến ​​trúc hướng sự kiện (event-driven) không đồng bộ (asynchronous) và có thể mở rộng. Ngay cả khi không xử lý hàng nghìn truy vấn đồng thời, NGINX nên được sử dụng do NGINX có hiệu suất cao và yêu cầu bộ nhớ thấp so với Apache.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Bí kíp Cách sử dụng Apple Pay trên iPhone, MAC, Apple Watch

Một số tính năng chung của NGINX bao gồm:

Reverse Proxy với bộ nhớ đệm

IPv6

Cân bằng tải

FastCGI hỗ trợ với bộ nhớ đệm

chuyển hướng URL

Xử lý File tĩnh, lập chỉ mục File và lập chỉ mục tự động

TLS / SSL với SNI

Hỗ trợ nhúng Perl, Lua, …

Hỗ trợ cho WebSockets

Hạn chế các kết nối đồng thời từ địa chỉ IP

Viết lại URL

Cài đặt NGINX

Cài đặt trên CentOS 7

B1: Cập nhật các gói có sẵn:

cập nhật yum -y

nâng cấp yum -y

B2: Khởi tạo repo NGINX:

vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo

Thêm nội dung sau:

[nginx]

name = nginx repo

baseurl = http: //nginx.org/packages/centos/7/$basearch/

gpgcheck = 1

B3: Nhập chữ ký xác thực:

wget –no-check-certificate -O nginx_sign.key https://nginx.org/keys/nginx_signs.key

rpm – nhập nginx_sign.key

B 4: Cập nhật thông tin repo:

yum repolist

B5: Cài đặt NGINX thông qua repo trước:

yum –disablerepo = * –enablerepo = nginx cài đặt nginx -y

B6: Định cấu hình firewalld để cho phép cổng 80:

firewall-cmd –zone = public –permosystem –add-port = 80 / tcp

firewall-cmd – tải lại

B7: Khởi động và định cấu hình khởi động cho dịch vụ:

systemctl start nginx.service

systemctl cho phép nginx.service

B8: Mở trình duyệt của bạn để nhập IP của máy chủ để kiểm tra:

http://192.168.5.10

Đã cài đặt trên Ubuntu 18.04

B1: Cập nhật các gói có sẵn:

sudo apt-get update -y

sudo apt-get nâng cấp -y

B2: Khởi tạo repo NGINX trong File sources.list:

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Container Registry hoạt động như thế nào?

sudo vi /etc/apt/sources.list

Thêm nội dung sau:

deb http://nginx.org/packages/ubuntu/ bionic nginx

deb-src http://nginx.org/packages/ubuntu/ bionic nginx

B3: Nhập chữ ký xác thực:

wget –no-check-certificate -O nginx_sign.key https://nginx.org/keys/nginx_signs.key

sudo apt-key thêm nginx_sign.key

B 4: Cập nhật thông tin repo:

sudo apt-get cập nhật

B5: Cài đặt NGINX:

sudo apt-get install -y nginx

B6: Định cấu hình tường lửa để cho phép cổng 80:

sudo ufw allow 80 / tcp

B7: Khởi động và định cấu hình khởi động cho dịch vụ:

dịch vụ nginx bắt đầu

sudo update-rc.d nginx mặc định

sudo update-rc.d nginx enable

B8: Mở trình duyệt nhập IP của máy chủ để kiểm tra

File cấu hình cơ bản NGINX

/etc/nginx/nginx.conf: File cấu hình chính

/usr/local/nginx/conf.d/: thư mục chứa các File cấu hình cụ thể (chẳng hạn như máy chủ ảo, …)

/ usr / share / nginx / html: thư mục chứa mã nguồn web

Một số lệnh cơ bản với NGINX

Khởi động NGINX:

nginx

Dừng dịch vụ NGINX

nginx -s bỏ

Kiểm tra cú pháp cấu hình NGINX:

nginx -t

Tải lại cấu hình NGINX mà không cần khởi động lại dịch vụ:

nginx -s tải lại

Mở trực tiếp File nhật ký của NGINX:

nginx -s mở lại

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Hướng dẫn cài mật khẩu cho máy tính Windows

Xem thêm nhiều Thủ Thuật mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.