Tổng quan về các giao thức FHRP

0

– Khi sử dụng giao thức, Router Gateway cùng nhau tạo ra một bộ định tuyến ảo làm cổng mặc định cho người dùng cuối. Người dùng cuối thay vì phải cấu hình địa chỉ cổng mặc định thành địa chỉ của một trong các bộ định tuyến thực sẽ cấu hình cổng mặc định thành địa chỉ của bộ định tuyến ảo vừa được đề cập.

Khi người dùng cuối muốn gửi dữ liệu đến mạng bên ngoài, nó sẽ đóng gói dữ liệu để chuyển đến cổng ảo FHRP. Trong 2 Router tham gia FHRP thì chỉ có 1 Router thực sự truyền dữ liệu ra ngoài, Router còn lại đóng vai trò dự phòng và chỉ truyền dữ liệu phục vụ end-user khi Router chính gặp sự cố.

Các giao thức FHRP thường được sử dụng hiện nay bao gồm 3 giao thức: HSRP, VRRP và GLBP.

HSRP – Giao thức bộ định tuyến dự phòng nóng

Đây là giao thức FHRP của Cisco, chỉ chạy trên các thiết bị của Cisco.

– Với HSRP, router chính có nhiệm vụ truyền dữ liệu ra ngoài mạng LAN cho người dùng cuối gọi là Active Router, Standby Router là Standby Router, nếu có các router khác sẽ ở trạng thái chờ Listen cho Active và Standby.

– Tiêu chí lựa chọn Active Router là giá trị ưu tiên được thiết lập trên cổng Ethernet kết nối với mạng LAN của các router tham gia nhóm: Router có mức ưu tiên cao nhất sẽ là Active, thứ hai là Standby, còn lại sẽ ở trạng thái Listen. . .

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Vừa xuất hiện Sony Xperia XZ Pro mới với màn hình OLED 4K

– Nếu mức độ ưu tiên bằng nhau, địa chỉ IP sẽ được sử dụng để bỏ phiếu.

– Theo mặc định, biểu quyết của HSRP là không tính trước, tuy nhiên, thuộc tính này có thể được thay đổi. Cơ chế không ưu tiên là cơ chế mà một khi Active / Standby đã được chọn, các bộ định tuyến mới tham gia vào nhóm sẽ không thể tiếp quản ngay cả khi có mức độ ưu tiên cao hơn. Định cấu hình HSRP trên Bộ định tuyến Cisco

– Cấu hình nhóm và IP cho Bộ định tuyến ảo:

R (config-if) # standby [group-id] ip [ip ảo]

– Phía trong :

– group-id: là số nhóm HSRP mà 2 bộ định tuyến tham gia (0 <= group-id <= 255)

– Virtual IP: là địa chỉ IP được gán cho bộ định tuyến ảo. Với HSRP, địa chỉ này không thể khớp với bất kỳ IP nào trong mạng LAN.

– Cấu hình giá trị ưu tiên để chọn Router là Active:

R (config-if) # standby [group-id] sự ưu tiên [priority] – Trong đó: 0 <= priority <= 255, mặc định là 100

– Tắt tính năng không đặt trước:

R (config-if) # standby [group-id] nói trước

– Kiểm tra cấu hình HSRP:

R # hiển thị ngắn gọn ở chế độ chờ

VRRP – Giao thức dự phòng bộ định tuyến ảo

– Hoàn toàn tương tự HSRP.

– Là giao thức chuẩn quốc tế, chạy được trên nhiều sản phẩm của nhiều hãng khác nhau.

– Active Router trong HSRP sẽ là Master Router trong VRRP. Phần còn lại của các bộ định tuyến sẽ hoạt động như một bản sao lưu.

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Tìm hiểu về Iptables (phần 1)

– Hoạt động biểu quyết tương tự HSRP.

– Mặc định, là ưu tiên.

– Với VRRP, địa chỉ IP của Bộ định tuyến ảo có thể trùng với IP thực của một trong các bộ định tuyến tham gia nhóm. Khi đó, Router có cùng địa chỉ với Virtual Router sẽ đảm nhận vai trò Master.

– Địa chỉ MAC của VRRP Virtual Router có dạng 0000.5e00.01XX, trong đó XX là số của nhóm-id VRRP (số hexa).

Định cấu hình VRRP trên Bộ định tuyến Cisco

Tương tự như HSRP, chỉ thay chế độ chờ bằng vrrp.

GLBP – Giao thức cân bằng tải Gateway

– Một giao thức dự phòng cổng của các thiết bị Cisco: chỉ chạy trên các thiết bị Cisco. GLBP không chỉ thực hiện dự phòng mà còn cho phép các bộ định tuyến tải lưu lượng cân bằng từ các mạng LAN gửi đi.

GLBP sử dụng 4 địa chỉ MAC ảo cho mỗi cổng ảo được tạo. – Mỗi Router tham gia nhóm GLBP sẽ giữ 1 MAC ảo này và truyền dữ liệu gửi MAC đó ra ngoài.

✤ Top 20 bài viết Tổng Hợp mới nhất :

Mình nghĩ bạn cần xem =>  Cách lưu email dưới dạng tệp PDF

Xem thêm nhiều Tổng Hợp mới hay

Leave A Reply

Your email address will not be published.